Blog o prawie

0
Liczba artykułów
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
spory konsumenckie
Sprawy sądowe - postępowanie cywilne
r.pr. Michał Podolec

Właściwość sądu w sporach konsumenckich

Co do zasady, pozew należy złożyć przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego. Od tej reguły istnieje szereg wyjątków. Przepisy kodeksu

Czytaj więcej...
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.