Tymczasowa zmiana stosowanych wobec nieletnich środków wychowawczych i poprawczych

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej nieletniego (a jest to szeroki wachlarz postępowań), sąd rodzinny podejmuje zazwyczaj decyzję o zastosowaniu określonego środka wychowawczego, bądź w ostateczności – środka poprawczego w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym. Niejednokrotnie zdarza się, iż rodzice nieletniego, w czasie ich przesłuchania sami wnoszą o zastosowanie określonego środka wychowawczego, bądź też udzielenie pomocy lub wsparcia w sprawowaniu opieki nad krnąbrną latoroślą.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Właściwość sądu w sporach konsumenckich

właściwość sądu w sprawach konsumenckich

Co do zasady, pozew należy złożyć przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego. Od tej reguły istnieje szereg wyjątków. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują bowiem m.in. tak zwaną właściwość przemienną.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Zmiana lub uchylenie stosowanych wobec nieletniego środków wychowawczych

sprawy nieletnich

W uzupełnieniu poprzedniego artykułu stanowiącego wprowadzenie w tematykę doboru i stosowania środków wychowawczych wobec nieletnich, tym razem pozwolę sobie omówić podstawy i procedurę ewentualnej zmiany lub uchylenia już orzeczonych i stosowanych wobec nieletnich środków wychowawczych. Z góry jednak zaznaczyć należy, iż poniższe uwagi nie znajdą zastosowania do środka poprawczego postrzeganego jako najsurowsza reakcja na postępowanie nieletniego w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym. Stosowanie środka poprawczego regulowane jest odrębnym rozdziałem ustawy i znajdują do niego zastosowanie innego rodzaju instytucje prawne istotowo bliższe procedurze karnej i karnej wykonawczej, acz oczywiście w żadnym wypadku nie można między tymi instytucjami stawiać jakiegokolwiek znaku równości lub nawet bratniego podobieństwa. 

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Środki wychowawcze i poprawcze względem nieletnich

sprawy nieletnich

Postępowanie sądowe i wykonawcze w sprawach nieletnich uregulowane jest ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, która zawiera w swej treści liczne odwołania nakazujące bezpośrednie, bądź odpowiednie stosowanie przepisów zarówno Kodeksu postępowania karnego, jak i Kodeksu postępowania cywilnego – a to w zależności od specyfiki regulowanej materii. Konglomerat przepisów prawnych normujących szeroki katalog spraw ogólnie i potocznie nazywanych sprawami nieletnich, jest zatem zbiorem łączącym niekoniecznie doskonale współpracujące ze sobą regulacje wywodzące się z różnych gałęzi prawa rządzonych odmiennymi założeniami.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Warunkowe pozwolenie na użytkowanie

warunkowe pozwolenie na użytkowanie

Proces budowlany pod kątem prawnym i formalnym normowany w większości przepisami ustawy Prawo budowlane, składa się z kilku etapów, z których każdy zakończony jest wydaniem określonej decyzji administracyjnej, jak na przykład decyzją o udzieleniu pozwolenie na budowę, bądź określającej w określonych przypadkach warunków zabudowy. Końcowym etapem większych procesów inwestycyjnych jest postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Więcej artykułów…

Odwiedź naszego bloga o rozwodach:

Kraków rozwód

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów