Roszczenia z umów

W zależności od rodzaju i treści danej umowy, każdej ze stron służy szereg praw i obowiązków. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, rodzi dla drugiej strony określone roszczenia.

Źródłem tych roszczeń może być konkretna treść umowy, lub określony przepis prawa.

Często zawierając daną umowę, strona nie zdaje sobie sprawy, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się określone zasady i uregulowania, wynikające m.in. z kodeksu cywilnego. Zdarza się też, że określony zapis w umowie okazuje się nieważny.

Zdarza się też, że kontrahent unika wykonania własnego zobowiązania (np. zapłaty wynagrodzenia), powołując się na rzekome wady wykonanych robót/dzieła/usługi.

Pomagamy dochodzić należnych praw, a także sporządzamy projekty umów ułatwiających późniejsze dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Tags: nienależyte wykonanie umowy,, roszczenia z umów,

Drukuj E-mail

Odwiedź naszego bloga o rozwodach:

Kraków rozwód

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów

Drogi Użytkowniku, prosimy o akceptację naszej polityki prywatności i cookies. Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Radcowska Michał Podolec, Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, rodo@krmp.pl. Przetwarzamy dane, które Użytkownik ujawni w trakcie rejestracji lub wysyłania wiadomości, a także dot. analityki ruchu (m.in. IP, lokalizacja itd.). Dane przetwarzamy m.in. w celu: świadczenia usług drogą elektroniczną, bezpieczeństwa IT. Użytkownik ma prawo: dostępu, poprawiania, usuwania swych danych, sprzeciwu i wycofania zgody na przetwarzanie, "bycia zapomnianym", przenoszenia danych, złożenia skargi do organu nadzorczego. By skorzystać z tych praw napisz na: rodo@krmp.pl. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika, lub słuszny interes Administratora (prawo do marketingu bezpośredniego i ochrony systemów IT). Dane są przekazywane os. trzecim i do państw trzecich w tym m.in. podmiotów realizujących płatności, archiwizację danych, hosting, księgowość. Dane przetwarzamy m.in. dopóki Użytkownik korzysta z naszych usług. Administrator profiluje Użytkowników dla celów VAT pod względem: lokalizacji, statusu przedsiębiorcy. Podanie danych jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony wymaga podania danych. Więcej szczegółów dostępnych jest w polityce prywatności oraz w polityce cookies.