Elektroniczna forma czynności prawnej | krmp.pl

Elektroniczna forma czynności prawnej | krmp.pl

Nie dziwi pogląd, że przepisy polskiego prawa, choć dążą do doskonałości, od tejże dzieli je czasami znaczny dystans. Nagminnym jest, że normy prawne, z reguły z opóźnieniem podążają za rzeczywistością. Ustawa następczo nazywa i reguluje to, co występuje w obiegu i wynika z potrzeb rynku. Ustawodawca raz czyni to lepiej, a raz - jak zwykle.

Nie tak dawno, polski ustawodawca stwierdził, że wypada uregulować i opatrzyć przepisem, zawieranie czynności prawnych w formie elektronicznej.

We IX.2016 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, mocą której m.in. dodano art. 781. Jednak jeszcze przed wejściem w życie tej nowelizacji, postanowiono znowelizować ów, jeszcze nie obowiązujący przepis. Ostatecznie, 7.X.2016 r. weszła w życie kolejna nowelizacja, nadająca art. 781, póki co, następujące brzmienie: "do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym." (§ 1). Zgodnie zaś z § 2 w/w artykułu, "oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.".

By uznać zatem umowę zawartą przez Internet, za zawartą w formie "równoznacznej z formą pisemną", trzeba taką czynność prawną opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Praktyka pokazuje jednak, że niewielu użytkowników Internetu, takowy posiada. Należy założyć, że ustawodawca dostrzeże to w "odpowiednim" czasie, i zaskoczy nas kolejną nowelizacją.  

Tags: podpis elektroniczny, elektroniczna forma czynności prawnej

Drukuj E-mail

Odwiedź naszego bloga o rozwodach:

Kraków rozwód

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów

Drogi Użytkowniku, prosimy o akceptację naszej polityki prywatności i cookies. Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Radcowska Michał Podolec, Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, rodo@krmp.pl. Przetwarzamy dane, które Użytkownik ujawni w trakcie rejestracji lub wysyłania wiadomości, a także dot. analityki ruchu (m.in. IP, lokalizacja itd.). Dane przetwarzamy m.in. w celu: świadczenia usług drogą elektroniczną, bezpieczeństwa IT. Użytkownik ma prawo: dostępu, poprawiania, usuwania swych danych, sprzeciwu i wycofania zgody na przetwarzanie, "bycia zapomnianym", przenoszenia danych, złożenia skargi do organu nadzorczego. By skorzystać z tych praw napisz na: rodo@krmp.pl. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika, lub słuszny interes Administratora (prawo do marketingu bezpośredniego i ochrony systemów IT). Dane są przekazywane os. trzecim i do państw trzecich w tym m.in. podmiotów realizujących płatności, archiwizację danych, hosting, księgowość. Dane przetwarzamy m.in. dopóki Użytkownik korzysta z naszych usług. Administrator profiluje Użytkowników dla celów VAT pod względem: lokalizacji, statusu przedsiębiorcy. Podanie danych jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony wymaga podania danych. Więcej szczegółów dostępnych jest w polityce prywatności oraz w polityce cookies.