przemoc w rodzinie

Co robić, gdy w domu występuje przemoc?

Przemoc w rodzinie często jest tematem tabu. Wiele osób nie widzi, nie słyszy i nie mówi o tym zjawisku. Podobnie zazwyczaj zachowuje się ofiara takiego zachowania. Co powinna zrobić, gdy jest już gotowa zmienić swoje życie?


Uważam, że ofiara przemocy domowej powinna przede wszystkim uzmysłowić sobie, że musi zgłosić zapotrzebowanie na pomoc.

Nie chodzi tylko o wsparcie ze strony najbliższych. Ofiara przemocy domowej potrzebuje pomocy ze strony organów i instytucji, które zajmują się ściganiem tego rodzaju patologii.

Abstrahując od tego, że przemoc domowa jest solidnym uzasadnieniem pozwu o rozwód, jest ona także czynem zagrożonym pod groźbą kary. Jak stanowi art. 207 par 1 kodeksu karnego, “Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”. Kwalifikowane postacie tego czynu (szczególne okrucieństwo) zagrożone są karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Największym problemem dotyczącym tego rodzaju spraw, jest to, że do przemocy dochodzi zazwyczaj w tzw. czterech ścianach, bez obecności świadków. W tej sytuacji, organy wymiaru ścigania często rozkładają ręce, w sytuacji gdy donos oparty jest na zasadzie słowo przeciwko słowu. Czasami zatem, zanim ofiara zgłosi się na Policję z zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, warto uprzednio uzyskać stosowną poradę prawną. Pozwoli to bądź zareagować na bezczynność organu ścigania, lub opracować plan zdobycia przekonywujących dowodów.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.