testament

Co zrobić, by ostatnia wola nie została pominięta?

Porzekadło głosi, że śmierć i podatki są nieuniknione. Z tą drugą tezą nie zgadza się jednak wielu radców prawnych. Artykuł nie jest jednak o optymalizacji podatkowej. Nie zawiera także recepty na długowieczność. Artykuł poświęcony jest zagadnieniu, jak zagwarantować sobie względną pewność, że nasza ostatnia wola nie zostanie pominięta przez bliskich. 


Chodzi oczywiście o kwestie testamentów.

Kodeks cywilny przewiduje kilka możliwych form ich sporządzenia. Dopuszczalne jest m.in. własnoręczne sporządzenie testamentu (chodzi o jego odręczne spisanie, a nie sporządzenie na komputerze). Taka forma testamentu bywa czasami problematyczna. Zwłaszcza, gdy w toku postępowania spadkowego kwestionowana jest autentyczność dokumentu. Zazwyczaj jest wówczas powoływany biegły grafolog. Opinie tego rodzaju w większości przypadków bywają rzetelne, niemniej jednak zawsze istnieje ryzyko pomyłki, i uznania danego testamentu za podrobiony.

By uniknąć tego rodzaju nieprzyjemności, najbezpieczniejszą formą sporządzenia testamentu, jest udanie się do notariusza.

Testament sporządzony w formie notarialnej – jest wiarygodnym dokumentem. W praktyce nie ma także ryzyka, że dokument z uwagi na wadliwą treść okazałby się nieważny. Nad prawidłowością i zgodnością testamentu z przepisami czuwa bowiem rejent.

Dodatkowo, notariusz może zarejestrować testament w tzw. centralnym rejestrze testamentów.

Aby nabrać pewności, że po śmierci testatora dokument ów w tajemniczych okolicznościach nie zaginie lub nie zostanie zniszczony, rozsądnym jest poinformowanie osoby, która mocą ostatniej woli spadkodawcy ma nabyć największy majątek, o fakcie sporządzenia tego dokumentu.

Dysponując aktem zgonu i przedkładając go dowolnemu notariuszowi, osoba ta będzie mogła ustalić, czy i w której kancelarii notarialnej został sporządzony testament. Notariusz zaś przechowuje testament przez okres 10 lat. Po tym terminie, lub po zamknięciu swej kancelarii, testamenty przekazuje do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego.

Na tej podstawie możliwym będzie ustalenie przez sąd spadkowy treści tego dokumentu, nawet jeżeli egzemplarz przechowywany w domu spadkodawcy zaginąłby lub uległ zniszczeniu .

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.