KRMP.PL - Kontrakty | Reprezentacja | Mediacja | Porady
Kompleksowa obsługa prawna

Reprezentacja

Prowadzenie spraw sądowych, stanowi główny przedmiot specjalizacji Kancelarii.

Reprezentujemy prawa i interesy zleceniodawców przed sądami cywilnymi, organami administracji, sądami administracyjnymi i sądami arbitrażowymi.

Dążąc do uzyskania oczekiwanego przez Klienta efektu, cel ów staramy się w pierwszej kolejności uzyskać w drodze polubownego rozwiązania sporu.

Gdy taka forma zakończenia sprawy jest niecelowa lub niemożliwa, reprezentujemy prawa i interesy Mocodawcy w ramach stosownego postępowania sądowego.

Jeżeli jest to formalnie możliwe, i uzasadnione charakterem sprawy, postępowanie staramy się prowadzić w trybie nakazowym, lub przed tzw. e-sądem.

Naszych Klientów reprezentujemy przed sądami i urzędami w całej Polsce, najczęściej w Małopolsce, na Śląsku oraz w Warszawie.

Oferujemy przejrzyste zasady rozliczeń, każdorazowo określane w pisemnej umowie na obsługę prawną. O prawdopodobnych kosztach wiążących się z prowadzeniem danej sprawy, Klient jest informowany przed udzieleniem zlecenia. Szczegóły na temat zasad rozliczeń dostępne są pod linkiem: zasady rozliczeń.

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów