KRMP.PL - Kontrakty | Reprezentacja | Mediacja | Porady
Kompleksowa obsługa prawna

Stała obsługa prawna


{xtypo_quote}
To partnerska umowa o współpracy, między kancelarią prawną, a Klientem zgłaszającym zapotrzebowanie na usługi prawne. {/xtypo_quote}

 

Co oferujemy w ramach stałej obsługi prawnej?

 

Udzielamy wsparcia prawnego, na warunkach indywidualnie dopasowanych do potrzeb danego Klienta.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, w zakresie każdej gałęzi prawa istotnej w prowadzonej przez Klienta działalności.

M.in. doradzamy w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, podatkowego, handlowego, administracyjnego, prawa pracy, prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa zamówień publicznych, prawa upadłościowego.

 

W ramach stałej obsługi prawnej:

{xtypo_list}

 • opiniujemy problemy prawne,

 • sporządzamy projekty umów,

 • analizujemy wzory umów przedstawionych przez kontrahentów Klienta,

 • świadczymy usługi zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych i sądowo administracyjnych,

 • reprezentujemy Klienta przed organami administracji,

 • przedmiotem usług jest także windykacja należności,

 • dochodzimy w imieniu Klienta odszkodowań,

 • zapewniamy nadzór prawny spraw pracowniczych,

 • przygotowujemy zebrania wspólników i akcjonariuszy,

 • sporządzamy projekty uchwał i innych wewnętrznych dokumentów przedsiębiorcy,

 • reprezentujemy przedsiębiorcę w postępowaniach przed KRS,

 • zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach,

 • przeprowadzamy audyty due dilligence,

 • zajmujemy się połączeniami i przekształceniami spółek.

 {/xtypo_list}

 

Dlaczego warto zawrzeć umowę na stałą obsługę prawną?

{xtypo_info} W ramach tego rodzaju umowy, oferujemy korzystniejsze warunki współpracy i rozliczeń.

Outsourcing usług prawnych jest rozwiązaniem tańszym i bardziej elastycznym niż zatrudnianie prawnika na umowę o pracę. {/xtypo_info}

 

Ile kosztuje stała obsługa prawna?

 

{xtypo_rounded2}

Naszym Klientom proponujemy zazwyczaj kilka wariantów współpracy.

W przypadku pakietu elastycznego, stosujemy proste zasady - godzina usług w ryczałcie, jest 2x tańsza od tej poza. Jeżeli Klient uzna, że woli mniej lub więcej godzin w pakiecie - może zmienić jego wymiar od kolejnego miesiąca kalendarzowego (nie mniej niż tzw. pakiet minimalny).

Gdy Klient decyduje się zawrzeć umowę o stałym miesięcznym abonamencie, oferujemy jeszcze korzystniejsze warunki rozliczeń. W tym wariancie uzgodniony pakiet godzin rozliczany jest ryczałtowo. W razie przekroczenia limitu w danym miesiącu, pozostałe usługi liczymy według stawki godzinowej, nieco wyższej od stawki ryczałtowej, lecz zarazem niższej niż standardowa cena ofertowa.

Konkretne warianty cenowe przedstawimy po otrzymaniu zapytania ofertowego.

 

{/xtypo_rounded2}

 

{tab Jak długo trwa umowa?}

 

Umowę na stałą obsługę prawną zazwyczaj zawieramy na czas nieokreślony. Co do zasady stosujemy miesięczny okres wypowiedzenia.

W przypadku zleceń angażujących większe zasoby, zastrzegamy dłuższe okresy wypowiedzenia.

 

{tab Dla kogo jest oferta?}

 

Usługi stałej obsługi prawnej, są skierowane w głównej mierze dla przedsiębiorców, zarówno tych mikro, małych jak i dużych.

Świadczymy je jednak również dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

{tab Jaki jest najniższy pakiet usług?}

 

W przypadku pakietu elastycznego, minimalny miesięczny ryczałt to 200 PLN + VAT.

W przypadku wariantów abonamentowych, ceny zaczynają się od 1.000 PLN + VAT.

 

{tab Klienci spoza Krakowa}

 

Usługi prawne oferujemy także Klientom, których siedzibą nie jest Kraków. Stała obsługa prawna realizowana jest wówczas przede wszystkim zdalnie, co przyśpiesza i ułatwia współpracę.

Z założenia podejmujemy się obsługi podmiotów mających swe siedziby w Małopolsce lub na Śląsku. Obsługujemy m.in. spółki z Krakowa, Bielska-Białej ale i np. z Zamościa.

{/tabs}

 

Tags: stała obsługa prawna, stała obsługa prawna kraków

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów