KRMP.PL - Kontrakty | Reprezentacja | Mediacja | Porady
Kompleksowa obsługa prawna

Postępowanie w sprawach nieletnich

Postępowanie w sprawach nieletnich różni się w kilku istotnych kwestiach od postępowania karnego. Dotyczy wąskiej grupy osób, nie zostało uregulowane w Kodeksie karnym ani Kodeksie postępowania karnego, a także nie toczy się przed sądem karnym.

Z tych względów ten rodzaj postępowania często jest bagatelizowany i uważany za mniej istotny i doniosły. Tymczasem sprawy karne nieletnich rozpoznawane są w drodze pełnoprawnego postępowania toczącego się przed sądem rodzinnym, w którym zastosowanie znajdują główne zasady procesowe, w tym konstytucyjne prawo do obrony.

Skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika może w znaczący sposób wpłynąć na przebieg i ostateczny rezultat postępowania.

Kancelaria specjalizuje się w postępowaniu w sprawach nieletnich. Udzielamy kompleksowych porad prawnych na każdym etapie postępowania. Sporządzamy profesjonalne pisma procesowe, w tym zażalenia na postanowienia sądu.

Reprezentujemy nieletniego na wszystkich szczeblach postępowania: przed sądem pierwszej instancji, przed sądem odwoławczym, a także w postępowaniu wykonawczym.

Indywidualne podejście i kompleksowa analiza każdego przypadku pozwala na osiągnięcie jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia dla nieletniego i jego najbliższych.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w sprawach dotyczących nieletnich - zachęcamy do kontaktu: zadzwoń: 698 88 74 84

Tags: postępowanie w sprawach nieletnich

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów