KRMP.PL - Kontrakty | Reprezentacja | Mediacja | Porady
Kompleksowa obsługa prawna

Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje pomoc osobom fizycznym we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Reprezentujemy Klientów m.in. w sprawach o rozwód - w tym o rozwód z orzekaniem o winie współmałżonka. W trakcie pierwszej porady prawnej, Klient otrzymuje informacje na temat postępowania rozwodowego, wskazujemy jakie konsekwencje wynikają z ewentualnego orzeczenia winy w rozpadzie pożycia małżonków, doradzamy jakie są możliwości w zakresie uregulowania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi Stron. W ramach tego postępowania także inicjujemy lub pomagamy bronić się przed roszczeniami alimentacyjnymi. W niektórych przypadkach istnieje także możliwość uzyskania zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, poprzez uzyskanie alimentów na czas trwania sprawy o rozwód.

Rodziców zainteresowanych wspólnym wykonywaniem władzy rodzicielskiej po rozstaniu, polecamy sporządzenie stosownego planu wychowawczego.

W większości przypadków, nieuniknioną konsekwencją orzeczenia rozwodu, jest upadek stosunków osobistych między byłymi małżonkami. Często długoletnia batalia sądowa o samo wyrzeczenie rozwodu, stanowi jednak dopiero początek prawdziwych problemów.

Po rozwodzie zachodzi bowiem konieczność uregulowania spraw majątkowych: podziału majątku wspólnego, a często ustalenia zasad spłaty wspólnych kredytów.

W ramach oferty świadczonych usług, pomagamy także w czynnościach zmierzających do działu majątku wspólnego małżonków, oraz uzyskania rozdzielności majątkowej z datą wstecz.

Zakres świadczonych przez Kancelarię usług obejmuje także prowadzenie sprawy o alimenty - zarówno w ramach spraw rozwodowych oraz jako postępowania odrębne. W ramach porady prawnej, Klient otrzymuje informacje m.in. co do kręgu osób uprawnionych i zobowiązanych z tytułu alimentów, zasad i warunków ich otrzymania,  warunków zwiększenia lub zmniejszenia ich wysokości, uzyskania alimentów od osób przebywających za granicą, oraz zasadach dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Pomagamy sporządzać poszczególne pisma procesowe, jak i reprezentujemy Klientów w całym postępowaniu o alimenty.

Posiadamy także doświadczenie w sprawach o ustalenie ojcostwa oraz o ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite.

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów