KRMP.PL - Kontrakty | Reprezentacja | Mediacja | Porady
Kompleksowa obsługa prawna

Cennik usług Kancelarii - zasady współpracy | krmp.pl

Przejrzyste zasady współpracy oraz rozliczeń, są naszą dewizą od początku istnienia Kancelarii.

W trakcie pierwszego kontaktu, ustalamy przedmiot zlecenia, uzgadniamy termin spotkania oraz informujemy o koszcie danej porady prawnej.

Na spotkaniu Klienta z radcą prawnym lub adwokatem, omawiany jest stan faktyczny sprawy i określany jest możliwy do zaoferowania przedmiot usługi świadczonej przez Kancelarię. 

Informujemy o sugerowanym sposobie rozwiązania danego problemu jak i przedstawiamy ofertę na obsługę prawną.

Po akceptacji warunków współpracy, podpisywana jest stosowna umowa.

Wykonanie zlecenia następuje w umówionym terminie.

Klient otrzymuje opinię, czy też projekt umowy/pisma w wersji elektronicznej lub tradycyjnej. W sprawach nie wymagających sporządzenia pisemnej opinii, Kancelaria udziela porad prawnych bezpośrednio na spotkaniu z Klientem.

Sprawy procesowe, Kancelaria prowadzi na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa, na bieżąco informując go o stanie sprawy i kosztach postępowania. Co do zasady, projekty pism procesowych są doręczane Klientowi celem zaopiniowania przed ich złożeniem w sądzie. 

Stała obsługa prawna realizowana jest na warunkach indywidualnie dopasowanych do potrzeb danego Klienta. Podmiotom nie zdecydowanym na tą formę współpracy, lub nie mogącym w pełni określić zapotrzebowania na usługi prawne, oferujemy możliwość zawarcia umowy na okres próbny.

 

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów