KRMP.PL - Kontrakty | Reprezentacja | Mediacja | Porady
Kompleksowa obsługa prawna

Podział grobu po rozwodzie | krmp.pl

Podział grobu po rozwodzie

Grobowiec, niekoniecznie pod postacią piramidy, może być rzeczą o znacznej wartości. Nie tylko pod względem użytkowym czy sentymentalnym, ale i majątkowym. Czy tego rodzaju rzecz, może być przedmiotem podziału majątku wspólnego po rozwodzie?

W trakcie spraw o podział majątku wspólnego po rozwodzie, rzeczą normalną jest np. rozstrzyganie który z byłych małżonków ma przejąć na wyłączną własność np. sztućce, pościel czy deskę do prasowania. Niekiedy jednak, przedmiotem sporu jest także... grób.

Czy dopuszczalnym jest dzielenie przez sąd grobu w ramach sprawy o podział majątku wspólnego?

Prawo do grobu jest specyficznym rodzajem uprawnienia. Pod tym pojęciem rozumieć należy nie tylko prawa osobiste (prawo do pochówku, do kultu po zmarłym itp.), ale i prawa majątkowe (prawa majątkowe do konkretnego grobowca, nagrobka itd.). Zasadniczo, jeżeli dany grób jest pusty - prawo do grobu ma wyłącznie charakter majątkowy. W tym zakresie nie ma wątpliwości co do dopuszczalności podziału grobu w trakcie sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie. Po pierwszym pochówku, prawo to przekształca się jednak przede wszystkim w prawo niemajątkowe. Czy możliwym jest zatem podział zajętego grobu, w ramach sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 14 października 2011 r. sygn. III CSK 340/2010 „z uwagi na obejmowanie przez prawo do grobu zarówno elementów majątkowych, jak i osobistych, takie prawo nie może być przedmiotem działu spadku lub podziału majątku.”

Identycznie stwierdził Sądu Najwyższego - Izba Cywilna w uchwale z dnia 2 grudnia 1994 r. III CZP 155/94 „takie prawo do grobu, na treść którego składają się elementy o charakterze majątkowym, jak i elementy o charakterze wyłącznie osobistym, nie może być przedmiotem działu spadku ani podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.”

Jak jednak dowodzi praktyka, w odniesieniu do grobowców pustych – istnieje możliwość ich podziału w ramach sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie.

 

Tags: prawo do grobu, podział majątku wspólnego po rozwodzie

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów