KRMP.PL - Kontrakty | Reprezentacja | Mediacja | Porady
Kompleksowa obsługa prawna

Władza rodzicielska | krmp.pl

Władza rodzicielska | krmp.pl

Zgodnie z art. 95. § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.”.

W toku sprawy o rozwód małżonków posiadających wspólne małoletnie dzieci, zachodzi konieczność uregulowania władzy rodzicielskiej. Przedmiotem sporu bywają także tzw. kontakty. Kwestie te mogą wymagać stosownego rozstrzygnięcia sądu, także odnośnie rodziców, którzy dotychczas tworzyli związek niesformalizowany.

Podstawą w tych sprawach, jest ustalenie i wzięcie pod uwagę przede wszystkim dobra dziecka.

Istotnym jest zatem, by w miarę możliwości wypracować w tym zakresie porozumienie, choćby mimo istnienia głębokiego sporu co do winy w rozpadzie pożycia lub w sprawie ewentualnych alimentów.

Należy bowiem pamiętać, że rozwód zachodzi między małżonkami, a nie między małżonkami a ich dziećmi.

W sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, w pierwszej kolejności pomagamy wypracować konsensus zgodny z oczekiwaniami Klienta. Gdy jest to niemożliwe, walczymy o przyznanie Mocodawcy należnych mu praw rodzicielskich, a także o ich pozbawienie lub ograniczenie drugiemu małżonkowi.

 

Tags: władza rodzicielska,, rodzice i dzieci, opieka nad dzieckiem

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów