KRMP.PL - Kontrakty | Reprezentacja | Mediacja | Porady
Kompleksowa obsługa prawna

Prawo dziadków do kontaktów z wnukami | krmp.pl

Prawo dziadków do kontaktów z wnukami | krmp.pl

Rozwód, często prowadzi do powstania szeregu konfliktów, m.in. na tle sprawowania kontaktów z małoletnimi. Spór ów, może toczyć się nie tylko między byłymi małżonkami, ale i ich rodzinami.

Po to by uzyskać korzystne rozstrzygnięcie, strony często decydują się powołać na świadków swych rodziców. Niezależnie od tego, czy osoby te składają zeznania z własnej woli, czy też czynią to jedynie z przymusu, z poczucia obowiązku wspomożenia swego dziecka, w konsekwencji często stają się one podmiotem mniej lub bardziej słusznego ataku i nieprzychylności ze strony byłej synowej/zięcia.

Trudno oczywiście oczekiwać, by w takiej sytuacji relacja nie uległa pogorszeniu. Z reguły, osłabienie lub pogorszenie więzi z powinowatymi, jest naturalną i nieuniknioną konsekwencją rozwodu. Ze względu bowiem na taki a nie inny charakter sprawy, jest ona nacechowana dużą dawką emocji. Gorzej jednak, jeżeli powyższe, godzi także w relacje między dziadkami a wnukami. Na takim obrocie spraw cierpią bowiem przede wszystkim dzieci. Są oczywiście i takie sytuacje, gdy ograniczenie lub zerwanie wszelkich kontaktów małoletnich z dziadkami jest uzasadnione. Każda sprawa wymaga jednak indywidualnego podejścia, i oceny sytuacji z perspektywy dobra małoletniego.

Niewiele osób jest świadomych tego, że nie tylko rodzice mają formalne prawo do kontaktu ze swymi dziećmi po rozwodzie.

Tożsame prawo służy także dziadkom. Kwestię tą wielokrotnie potwierdzał m.in. Sąd Najwyższy. Jest oczywistym, że prawo do realizacji tego rodzaju kontaktów, nie służy dziadkom w takim samym wymiarze jak rodzicom. Dużo zależy jednak od charakteru dotychczasowej więzi, i częstotliwości podejmowania kontaktów przed rozwodem.

Najlepiej jest oczywiście szukać płaszczyzny porozumienia, i kwestię tych kontaktów ustalić polubownie. W razie niepowodzenia próby ugodowej, materię tą można uregulować w drodze stosownego rozstrzygnięcia sądu. Żaden wyrok, nie uzdrowi jednak stosunków osobistych.

Zanim zatem inicjujemy sprawę sądową, zawsze staramy się przekonać drugą stronę do kompromisu. Takie rozwiązanie problemu jest bowiem zawsze najkorzystniejsze dla małoletnich. Czynimy to poprzez sporządzenie wyważonej w przekazie i formie korespondencji, a także w bezpośredniej rozmowie z danym rodzicem.

Jeżeli czynności te okażą się bezskuteczne, inicjujemy stosowne postępowanie sądowe.

Niekiedy natomiast zdarza się, że roszczenia dziadków o kontakt z wnukiem, są formą nadużycia lub rewanżu ze strony byłego małżonka. Czasami dochodzone są one w taki sposób, że nie uwzględniają indywidualnej sytuacji małoletniego. Nie należy zaś zapominać, że kontakty te, winny być realizowane w sposób zgodny z dobrem i wygodą dziecka. W sprawach tych, reprezentujemy zatem także i rodziców, którzy w obawie o dobro swych dzieci, kwestionują roszczenia dziadków.

Zachęcamy do kontaktu osoby potrzebujące porady prawnej, zainteresowane przygotowaniem pisma procesowego lub szukające pełnej reprezentacji w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Tags: Prawo rodzinne, kontakty z małoletnimi, Kontaty dziadków z wnukami

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów