KRMP.PL - Kontrakty | Reprezentacja | Mediacja | Porady
Kompleksowa obsługa prawna

Roszczenia z umów

W zależności od rodzaju i treści danej umowy, każdej ze stron służy szereg praw i obowiązków. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, rodzi dla drugiej strony określone roszczenia.

Źródłem tych roszczeń może być konkretna treść umowy, lub określony przepis prawa.

Często zawierając daną umowę, strona nie zdaje sobie sprawy, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się określone zasady i uregulowania, wynikające m.in. z kodeksu cywilnego. Zdarza się też, że określony zapis w umowie okazuje się nieważny.

Zdarza się też, że kontrahent unika wykonania własnego zobowiązania (np. zapłaty wynagrodzenia), powołując się na rzekome wady wykonanych robót/dzieła/usługi.

Pomagamy dochodzić należnych praw, a także sporządzamy projekty umów ułatwiających późniejsze dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Tags: nienależyte wykonanie umowy,, roszczenia z umów,

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów