Zasiedzenie

Zasiedzenie jest instytucją pozwalającą nabyć własność rzeczy osobie, która nie posiada do niej tytułu prawnego, lecz jest jej posiadaczem.

Sprawy o zasiedzenie zazwyczaj cechują się znacznymi trudnościami natury dowodowej. Nieraz zachodzi konieczność przesłuchania osób na okoliczność zdarzeń sprzed trzydziestu i więcej lat.

Zajmujemy się zarówno sprawami z wniosku osób pretendujących do uzyskania własności danej rzeczy w drodze zasiedzenia, jak i reprezentujemy osoby, przeciwko którym taka sprawa została wytoczona.

Poza całościową reprezentacją przed sądem, udzielamy w tym zakresie stosownych porad prawnych. Zapewniamy także wsparcie prawne w poszukiwaniach i analizie dokumentacji zalegającej w organach administracji czy Archiwum Państwowym.

Tags: zasiedzenie,, zasiedzenie nieruchomości,, zasiedzenie służebności,

Drukuj