KRMP.PL - Kontrakty | Reprezentacja | Mediacja | Porady
Kompleksowa obsługa prawna

Elektroniczna forma czynności prawnej | krmp.pl

Elektroniczna forma czynności prawnej | krmp.pl

Nie dziwi pogląd, że przepisy polskiego prawa, choć dążą do doskonałości, od tejże dzieli je czasami znaczny dystans. Nagminnym jest, że normy prawne, z reguły z opóźnieniem podążają za rzeczywistością. Ustawa następczo nazywa i reguluje to, co występuje w obiegu i wynika z potrzeb rynku. Ustawodawca raz czyni to lepiej, a raz - jak zwykle.

Nie tak dawno, polski ustawodawca stwierdził, że wypada uregulować i opatrzyć przepisem, zawieranie czynności prawnych w formie elektronicznej.

We IX.2016 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, mocą której m.in. dodano art. 781. Jednak jeszcze przed wejściem w życie tej nowelizacji, postanowiono znowelizować ów, jeszcze nie obowiązujący przepis. Ostatecznie, 7.X.2016 r. weszła w życie kolejna nowelizacja, nadająca art. 781, póki co, następujące brzmienie: "do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym." (§ 1). Zgodnie zaś z § 2 w/w artykułu, "oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.".

By uznać zatem umowę zawartą przez Internet, za zawartą w formie "równoznacznej z formą pisemną", trzeba taką czynność prawną opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Praktyka pokazuje jednak, że niewielu użytkowników Internetu, takowy posiada. Należy założyć, że ustawodawca dostrzeże to w "odpowiednim" czasie, i zaskoczy nas kolejną nowelizacją.  

Tags: podpis elektroniczny, elektroniczna forma czynności prawnej

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów