Kancelaria Kraków - porady prawne, umowy, reprezentacja | krmp.pl
Specjalizujemy się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym.
Radca Prawny Kraków - rozwody, podział majątku, obsługa firm
Kancelaria Prawna w Krakowie. Zapraszamy: Czarnowiejska 8/1.
Porady prawne online. Napisz: kancelaria@krmp.pl

Zarządzanie grobowcem | krmp.pl

Zarządzanie grobowcem

Grobowiec, tak jak i każda inna rzecz, może być przedmiotem współwłasności. Prawo do grobu, jest jednak specyficzne, zważywszy na mieszany majątkowo-osobisty charakter. Jak zatem sprawowany jest zarząd wspólnym grobowcem?

W przypadku gdy prawo do grobu ma stricte majątkowy charakter (tj. gdy grobowiec jest pusty), decyzje w sprawach danego grobowca, podejmuje osoba, która zawarła umowę z zarządcą danego cmentarza. Jeżeli majątkowe prawo do grobu wchodzi w skład majątku małżeńskiego, decyzje w tym przedmiocie na zasadach ogólnych podjąć może każdy z małżonków samodzielnie.

Jeżeli prawo to przekształciło się w prawo osobiste, w braku ewentualnej umowy, która mogłaby regulować sposób wykonywania prawa do grobu, o przedmiotowym prawie decydują wspólnie wszyscy uprawnieni.

Brak jest szczegółowej regulacji, która wskazywałaby jak ów zarząd winien być sprawowany, tj. czy przy podejmowaniu każdej decyzji wymagana jest jednomyślność uprawnionych. Należy jednak przychylić się za interpretacją, iż w sprawach drobnych (np. nieznaczne remonty, czyszczenie nagrobka, dekoracja nagrobka itd.) decyzje podejmować może każdy z uprawnionych. W sprawach zaś istotnych (np. pochowanie kolejnych zwłok, ekshumacja, demontaż, budowa nowego lub istotna zmiana nagrobka) – decyzję winni podjąć wszyscy uprawnieni.

W razie sporu co do istnienia lub wykonywania prawa do grobu, każdy z uprawnionych może zwrócić się o rozstrzygnięcie sądu.

 

Tags: praw grobu, zarządzanie grobowcem

Drukuj E-mail

Kancelaria:

radca prawny
Iwona Lewińska
paralegal
Agnieszka Pantoflińska
paralegal

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Czernichów 40, 32-070 Czernichów

Strona korzysta z tzw. cookies. 
Odwiedzający, godzą się na ich użycie,
zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Szczegóły w regulaminie.