Kancelaria Kraków - porady prawne, umowy, reprezentacja | krmp.pl
Specjalizujemy się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym.
Radca Prawny Kraków - rozwody, podział majątku, obsługa firm

Zarządzanie grobowcem | krmp.pl

Zarządzanie grobowcem

Grobowiec, tak jak i każda inna rzecz, może być przedmiotem współwłasności. Prawo do grobu, jest jednak specyficzne, zważywszy na mieszany majątkowo-osobisty charakter. Jak zatem sprawowany jest zarząd wspólnym grobowcem?

W przypadku gdy prawo do grobu ma stricte majątkowy charakter (tj. gdy grobowiec jest pusty), decyzje w sprawach danego grobowca, podejmuje osoba, która zawarła umowę z zarządcą danego cmentarza. Jeżeli majątkowe prawo do grobu wchodzi w skład majątku małżeńskiego, decyzje w tym przedmiocie na zasadach ogólnych podjąć może każdy z małżonków samodzielnie.

Jeżeli prawo to przekształciło się w prawo osobiste, w braku ewentualnej umowy, która mogłaby regulować sposób wykonywania prawa do grobu, o przedmiotowym prawie decydują wspólnie wszyscy uprawnieni.

Brak jest szczegółowej regulacji, która wskazywałaby jak ów zarząd winien być sprawowany, tj. czy przy podejmowaniu każdej decyzji wymagana jest jednomyślność uprawnionych. Należy jednak przychylić się za interpretacją, iż w sprawach drobnych (np. nieznaczne remonty, czyszczenie nagrobka, dekoracja nagrobka itd.) decyzje podejmować może każdy z uprawnionych. W sprawach zaś istotnych (np. pochowanie kolejnych zwłok, ekshumacja, demontaż, budowa nowego lub istotna zmiana nagrobka) – decyzję winni podjąć wszyscy uprawnieni.

W razie sporu co do istnienia lub wykonywania prawa do grobu, każdy z uprawnionych może zwrócić się o rozstrzygnięcie sądu.

 

Tags: praw grobu, zarządzanie grobowcem

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów

Drogi Użytkowniku, prosimy o akceptację naszej polityki prywatności i cookies. Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Radcowska Michał Podolec, Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, rodo@krmp.pl. Przetwarzamy dane, które Użytkownik ujawni w trakcie rejestracji lub wysyłania wiadomości, a także dot. analityki ruchu (m.in. IP, lokalizacja itd.). Dane przetwarzamy m.in. w celu: świadczenia usług drogą elektroniczną, bezpieczeństwa IT. Użytkownik ma prawo: dostępu, poprawiania, usuwania swych danych, sprzeciwu i wycofania zgody na przetwarzanie, "bycia zapomnianym", przenoszenia danych, złożenia skargi do organu nadzorczego. By skorzystać z tych praw napisz na: rodo@krmp.pl. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika, lub słuszny interes Administratora (prawo do marketingu bezpośredniego i ochrony systemów IT). Dane są przekazywane os. trzecim i do państw trzecich w tym m.in. podmiotów realizujących płatności, archiwizację danych, hosting, księgowość. Dane przetwarzamy m.in. dopóki Użytkownik korzysta z naszych usług. Administrator profiluje Użytkowników dla celów VAT pod względem: lokalizacji, statusu przedsiębiorcy. Podanie danych jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony wymaga podania danych. Więcej szczegółów dostępnych jest w polityce prywatności oraz w polityce cookies.