KRMP.PL - Kontrakty | Reprezentacja | Mediacja | Porady
Kompleksowa obsługa prawna

Kiedy czyn jest wykroczeniem a kiedy przestępstwem? | krmp.pl

Czyny przepołowione

Polskie prawo karne materialne różnicuje kwalifikację niektórych czynów zabronionych jako przestępstwa lub wykroczenia w zależności od, ogólnie i skrótowo rzecz ujmując, wartości wywołanej popełnieniem czynu szkody. 

W konsekwencji stosowania tego rodzaju rozróżnień powstała kategoria tzw. czynów przepołowionych, których część opisana jest jako wykroczenia w Kodeksie wykroczeń, zaś postępowanie w ich sprawie normuje Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, pozostała zaś część jako przestępstwa, dla których właściwe będą regulacje Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego.
 
Zasadniczą kategorią różnicowanych w ten sposób czynów zabronionych są czyny wymierzone przeciwko mieniu. W szczególności kradzież, przywłaszczenie rzeczy ruchomej, paserstwo, zniszczenie mienia, czy rzadziej spotykany wyrąb drzewa w lesie czy przywłaszczenie sobie z lasu drzewa wyrąbanego lub powalonego.
 
W chwili obecnej granicą określoną przez ustawodawcę dla karnoprawnej oceny konkretnych zachowań jest wartość ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
W ten sposób kradzież lub przywłaszczenie sobie rzeczy ruchomej, której wartość nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia zostanie potraktowane jako popełnienie wykroczenia, sprawca zaś jako obwiniony, nie oskarżony, co wpływa w oczywisty sposób na surowość zagrożenia karą i sposób procedowania w danej sprawie.
 
W przypadku niszczenia cudzego mienia miarodajna będzie wysokość ustalonej szkody, a zatem w większości przypadków koszt naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego (o ile w danym stanie faktycznym tego rodzaju naprawa jest możliwa).
 
Każda sprawa wymaga w tym wypadku indywidualnej oceny.
 
Podkreślić zatem należy, iż w niektórych przypadkach, w szczególności gdy zarzuca się sprawcy popełnienie przestępstwa np. niszczenia mienia, a wartość szkody została wyceniona przez pokrzywdzonego (choćby w oparciu o przedłożone faktury tytułem kosztów naprawy) zasadnym jest wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność ustalenia, w podanym jako przykład wypadku, kosztów naprawy danej rzeczy.
 
Biegły sądowy rzeczoznawca w oparciu o posiadaną wiedzę, doświadczenie i pozyskane na wolnym rynku dane określa wówczas w sposób niezależny całościowe koszty naprawy.
 
Wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego jawi się zaś jako nieodzowny, gdy określona przez pokrzywdzonego kwota w nieznaczny sposób przekracza kwotę zgodnie z którą dany czyn kwalifikowany jest jako przestępstwo bądź wykroczenie lub, gdy podana przez pokrzywdzonego kwota budzi wątpliwości.
 
autor: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Potrzebujesz porady prawnej z prawa karnego? Zadzwoń: 698 88 74 84

Tags: kiedy czyn jest przestępstwem

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów