elektroniczna forma czynności prawnej

Elektroniczna forma czynności prawnej

Nie dziwi pogląd, że przepisy polskiego prawa, choć dążą do doskonałości, od tejże dzieli je czasami znaczny dystans. Nagminnym jest, że normy prawne, z reguły z opóźnieniem podążają za rzeczywistością. Ustawa następczo nazywa i reguluje to, co występuje w obiegu i wynika z potrzeb rynku. Ustawodawca raz czyni to lepiej, a raz – jak zwykle.


Nie tak dawno, polski ustawodawca stwierdził, że wypada uregulować i opatrzyć przepisem, zawieranie czynności prawnych w formie elektronicznej.

We IX.2016 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, mocą której m.in. dodano art. 781. Jednak jeszcze przed wejściem w życie tej nowelizacji, postanowiono znowelizować ów, jeszcze nie obowiązujący przepis. Ostatecznie, 7.X.2016 r. weszła w życie kolejna nowelizacja, nadająca art. 781, póki co, następujące brzmienie: “do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.” (§ 1). Zgodnie zaś z § 2 w/w artykułu, “oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.”.

By uznać zatem umowę zawartą przez Internet, za zawartą w formie “równoznacznej z formą pisemną”, trzeba taką czynność prawną opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Praktyka pokazuje jednak, że niewielu użytkowników Internetu, takowy posiada. Należy założyć, że ustawodawca dostrzeże to w “odpowiednim” czasie, i zaskoczy nas kolejną nowelizacją.  

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.