ile kosztuje rozwód

Ile kosztuje rozwód?

Pytanie to, często dociera do nas i kilka razy w tygodniu, czy to za pośrednictwem emaili czy przez telefon. Odpowiedź na to pytanie jest złożona.


Opłata sądowa wynosi 600 złotych. Jeżeli rozwód przeprowadzi się polubownie (rozwód bez orzekania o winie), sąd zwróci powodowi 300 złotych. Nadto regułą jest, że w tym scenariuszu, sąd dodatkowo zasądzi od pozwanego na rzecz drugiego małżonka połowę kosztów sądowych. Finalnie zatem, realny koszt opłat sądowych może zamknąć się w 150 złotych.

Dodatkowy koszt, to opłaty za wydanie niezbędnych aktów stanu cywilnego, opinie biegłych/kuratora.

Jeżeli powód lub pozwany życzy sobie nająć radcę prawnego, dodatkowy koszt to wynagrodzenie pełnomocnika. Wysokość stawki za usługę, wynika z konkretnej umowy na obsługę prawną. 

W większości spraw procesowych, wysokość wynagrodzenia ustala się w oparciu o analizę stopnia skomplikowania danej sprawy. To co uwzględniamy przy wycenie zlecenia, to także dostępny czas na jego realizację. Jeżeli Klient udziela nam pełnomocnictwa np.: dzień przed rozprawą – z oczywistych względów stawka za usługę bywa wyższa.

Niektóre kancelarie oferują sztywne, ryczałtowe ceny za daną kategorię usług. Często też, są to kusząco niskie stawki, zwłaszcza gdy dana kancelaria dopiero wkracza na rynek. Istnieją nawet portale internetowe, pozwalające na zakup usługi reprezentacji w sprawie o rozwód. Takie rozwiązanie, jest niewątpliwie pomysłowe, i z pewnością jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Osobiście uważam jednak, że traktowanie sprawy sądowej, jak standardowy, seryjny produkt z metką – jest dużym nieporozumieniem. Zwłaszcza dotyczy to spraw o rozwód, które nie tylko są trudne pod względem merytorycznym, ale przede wszystkim są skomplikowane ze względu na liczne emocje. Taki sposób rozliczeń, bywa niekorzystny przede wszystkim dla Klienta. Nikt bowiem nie zdoła przewidzieć, czy dane postępowanie uda się zakończyć w trzy miesiące, czy w trzy lata. Sztywne wynagrodzenie za usługę prawną, w żaden sposób nie powiązane z nakładem pracy pełnomocnika, nie stanowi ekwiwalentu za jakość usługi. Klient płacąc z góry stawkę ryczałtową, nie ma gwarancji, że pozostałe czynności w sprawie będą na przestrzeni kolejnych lat wykonywane z tym samym zaangażowaniem. Z kolei jeżeli dana stawka ryczałtowa zakłada, że postępowanie potrwa przez dłuższy okres czasu, Klient w ostatecznym rozrachunku zapłaci więcej, gdy sprawę uda się zakończyć szybciej niż pierwotnie zakładano.

Z powyższych względów, osobiście preferuję inne zasady rozliczeń, ściśle powiązane z rzeczywistym nakładem pracy. 

Oferowanie sztywnego cennika za „sprawę o rozwód” jest także nieudolną próbą wrzucenia do jednego koszyka zgoła różnych kategorii spraw. Doświadczenie uczy, że sprawy te wymagają indywidualnego podejścia. Po to, by osiągnąć oczekiwany przez Klienta efekt (np. rozwód na pierwszej rozprawie, uzyskanie zabezpieczenia alimentów, zabezpieczenie majątku jeszcze przed rozwodem, zawarcie planu wychowawczego itd.) – koniecznym jest ustalenie odpowiedniego planu rozwodu, dostosowanego do okoliczności danej sprawy. Dla porównania, idąc do fryzjera, każdy oczekuje oryginalnej fryzury, a nie seryjnego ostrzyżenia głowy od garnka. Tym bardziej w sprawie o rozwód, która w wielu płaszczyznach wpływa na sytuację osobistą i majątkową strony, zasadnym jest oczekiwanie indywidualnego podejścia.

Sprawy z orzekaniem o winie, wymagają większego nakładu pracy, i z reguły koniecznym jest sporządzanie obszernych pism procesowych. W toku takiej sprawy, zazwyczaj dochodzi także do przesłuchania wielu świadków. Do każdej rozprawy, trzeba zatem odpowiednio się przygotować. W przypadku sporu o alimenty, zachodzi konieczność ich precyzyjnego wyliczenia i udowodnienia. W toku postępowania, sytuacja materialna Stron, jak i potrzeby małoletnich będzie ulegać zmianom. Wymaga to zgłaszania nowych twierdzeń i dowodów. Stanowisko, które było aktualne na chwilę wniesienia pozwu, z biegiem czasu wymaga korekty – bo m.in. zmieniają się potrzeby dziecka. Spór o opiekę nad małoletnimi, powoduje potrzebę dobitnego uargumentowania danego wniosku o przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. W toku sprawy przeprowadzane będą wówczas opinie biegłych sądowych. Zajdzie potrzeba ustosunkowania się do ich wniosków. Czasami niezbędnym jest przeprowadzenie kilku opinii i wywiadów kuratora. Gdy kontakt rodzica z dziećmi jest ograniczany, lub małżonek negatywnie nastawia dzieci względem drugiej strony, zachodzi potrzeba złożenia stosownych wniosków o uregulowanie kontaktów na czas trwania postępowania.

Ile to zatem kosztuje?

W tego rodzaju sprawach, naszym Klientom zazwyczaj proponujemy mieszany system rozliczeń. W ramach z góry określonej stawki, sporządzamy najistotniejsze i z reguły najbardziej obszerne pismo procesowe w toku sprawy, tj. pozew/odpowiedź na pozew. W zależności od potrzeb, będzie ono zawierało wnioski o udzielenie zabezpieczenia, a także argumentację dotyczącą kwestii władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów. Pozostałe czynności w sprawie, rozliczamy na podstawie uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej. Wynagrodzenie jest zatem ściśle powiązane z rzeczywistym nakładem pracy.

Konkretną wycenę, jesteśmy w stanie sporządzić na pierwszym spotkaniu, dopiero po analizie Pani/Pana sprawy.

W trakcie wizyty w naszej Kancelarii następuje:

I. ustalenie oczekiwań Klienta co do treści porady, przedstawienie przez Klienta pytań,

II. omówienie stanu faktycznego danej sprawy,

III. przekazanie informacji prawnej na temat zagadnień sprawy,

IV. przekazanie pisemnych opracowań na temat rozwodu, władzy rodzicielskiej, alimentów, spraw majątkowych,

V. udzielenie odpowiedzi na pytania Klienta,

VI. omówienie planu rozwodu i ustalenie oczekiwań Klienta co do kierunku działania,

VII. przedstawienie oferty cenowej na zastępstwo w sprawie o rozwód, omówienie zasad współpracy,

VIII. prezentacja wzoru umowy na obsługę prawną, udzielenie odpowiedzi na pytania Klienta dot. zasad współpracy,

IX. zawarcie pisemnej umowy na obsługę prawną,

X. rozliczenie finansowe i realizacja usługi.

Spotkanie to, zazwyczaj trwa ~2 godzin.

Jego koszt, wynosi 150 PLN brutto.

Zapraszamy do współpracy.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.