jedyny wspólnik a ZUS

Jedyny wspólnik spółki z o.o. a ZUS.

Ustawodawca przewidział możliwość tworzenia tzw. jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wiele osób traktuje to jako alternatywę dla prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie można natomiast zapominać, że ten rodzaj funkcjonowania wiąże się z pewnymi obowiązkami wobec ZUS.


Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, “obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9 ustawy, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobami z nimi współpracującymi.”.

Jak stanowi art. 8 ust 6 pkt 4 tej ustawy, “Za osobę prowadzącą działalność uważa się także wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.

W konsekwencji, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe finansują w całości, z własnych środków, bezpośrednio sami ubezpieczeni, tj. wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (vide art. 16 ust. 4 pkt 1 s.u.s.).

Osoby te winne rozliczać składki we własnym zakresie co najmniej od minimalnych zadeklarowanych podstaw wymiaru. Spółka z o.o. nie pełni w tym wypadku funkcji płatnika. Stosowne dokumenty zgłoszeniowe składa we własnym imieniu jedyny wspólnik spółki z o.o.

By uniknąć powyższego obowiązku, warto zatem rozważyć by przy zakładaniu spółki np.: jeden udział powierzyć zaufanej osobie.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email