jedyny wspólnik a ZUS

Jedyny wspólnik spółki z o.o. a ZUS.

Ustawodawca przewidział możliwość tworzenia tzw. jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wiele osób traktuje to jako alternatywę dla prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie można natomiast zapominać, że ten rodzaj funkcjonowania wiąże się z pewnymi obowiązkami wobec ZUS.


Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, “obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9 ustawy, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobami z nimi współpracującymi.”.

Jak stanowi art. 8 ust 6 pkt 4 tej ustawy, “Za osobę prowadzącą działalność uważa się także wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.

W konsekwencji, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe finansują w całości, z własnych środków, bezpośrednio sami ubezpieczeni, tj. wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (vide art. 16 ust. 4 pkt 1 s.u.s.).

Osoby te winne rozliczać składki we własnym zakresie co najmniej od minimalnych zadeklarowanych podstaw wymiaru. Spółka z o.o. nie pełni w tym wypadku funkcji płatnika. Stosowne dokumenty zgłoszeniowe składa we własnym imieniu jedyny wspólnik spółki z o.o.

By uniknąć powyższego obowiązku, warto zatem rozważyć by przy zakładaniu spółki np.: jeden udział powierzyć zaufanej osobie.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.