obniżenie alimentów z powodu koronawirusa

Obniżenie alimentów z powodu koronawirusa

Nieomal cały świat stanął w ostatnim czasie w obliczu niespotykanego we współczesnych latach wyzwania, jakim jest pandemia koronowirusa.

Odpowiedzialna i ze wszech miar słuszna polityka walki z zagrożeniem, a polegająca na izolacji i wygaszeniu do minimum aktywności społecznej, stała się przyczyną poważnego kryzysu gospodarczego, którego rozmiarów nikt jeszcze nie jest w stanie określić.

Wszyscy, prędzej, czy później odczujemy konsekwencje recesji – w sposób bezpośredni, bądź pośredni. Pierwsze poważne uderzenie nastąpiło niewątpliwie w szeroko rozumianą branżę turystyczną oraz restauracyjną, które są istotnymi działami obrotu, w szczególności w takim miejscu jak Kraków.

Wiele osób staje tym samym przed poważnymi dylematami dotyczącymi konieczności przemodelowania dotychczas wykonywanej działalności, renegocjacji zobowiązań itp. Powstaje pytanie, czy również wysokość zobowiązań alimentacyjnych, z których dotychczas się wywiązywaliśmy bez problemu, w chwili obecnej podlega renegocjacji, czy zakwestionowaniu?

Czy z powodu koronawirusa można domagać się obniżenia alimentów?

Na tak postawione pytanie odpowiedzieć trzeba, iż to zależy.

Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, istnieje możliwość zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej zobowiązania alimentacyjnego w wypadku zaistnienia zmiany stosunków.

Jak się zauważa w orzecznictwie sądowym oraz piśmiennictwie prawniczym zmiana, o której mowa musi nosić znamiona istotnej – tzn. w przypadku zgłoszenia powództwa o obniżenie alimentów powód zobowiązany jest wykazać, iż zaszła zmiana uniemożliwia mu świadczenie w dotychczasowej wysokości, nie zaś, iż wyłącznie powoduje tylko pewne uszczuplenie w sumie pozostałej po spłacie zobowiązań.

Kolejne na co należy zwrócić uwagę, że zmiana stosunków, o której była mowa w powyższym akapicie musi być również zmianą trwałą, tzn. niewystępującą wyłącznie przez krótki czas, po którym sytuacja zobowiązanego wróci do normy.

Obowiązkiem powoda jest zatem udowodnienie, iż konsekwencje zapaści odczuwane będą przez zainteresowany podmiot w długiej perspektywie czasowej i optymalizacja sytuacji nie nastąpi rychło.

W wielu przypadkach tak zapewne niestety będzie. Konieczny będzie upływ czasu dla odbudowania poprzedniej struktury funkcjonowania dotkniętych kryzysem podmiotów.

Jak sporządzić pozew o obniżenie alimentów z powodu koronawirusa?

Zachęcamy do omówienia indywidualnych przypadków z profesjonalistami oraz do korzystania z form poradnictwa prawnego na odległość – w formie skype, porady e-mail, bądź telefonicznej.       

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.