Prawo cywilne
reguluje podstawowe stosunki prawne między ludźmi. Dlatego sprawy z tego zakresu, to podstawowy obszar naszej działalności.
Sprawy mieszkaniowe
Doradzamy w umowach i sporach dotyczących nieruchomości.
Specjalizacja
Sprawy z zakresu prawa cywilnego należą do obszaru naszych specjalności.
Roboty budowlane
Zajmujemy się sprawami dotyczącymi robót budowlanych i umów o dzieło.

Prawo cywilne

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności w sprawach odszkodowawczych, związanych z prawem umów oraz o zniesienie współwłasności.


kancelaria kraków
Prawo cywilne reguluje podstawowe stosunki prawne między ludźmi. Dlatego sprawy z tego zakresu, to podstawowy przedmiot naszej działalności.
radca prawny Michał Podolec

Radca prawny kraków

Zakres usług:


Opiniujemy i sporządzamy umowy cywilnoprawne, by należycie zabezpieczyć prawa i interesy Klienta. Zapewniamy wsparcie prawne na etapie negocjacji. 

Dochodzimy roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w tym z tytułu rękojmi i gwarancji. Gdy to możliwe i oczekiwane przez Klienta, w materiach tych pomagamy zawrzeć ugodę.

Reprezentujemy Klientów w sprawach, których przedmiotem jest windykacja należności i restrukturyzacja zadłużenia.


Świadczymy usługi reprezentacji we wszelkich sprawach sądowych z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności w sprawach o odszkodowanie, o zapłatę, o eksmisję, o zasiedzenie, o ochronę dóbr osobistych.


Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa cywilnego. 


Dochodzimy należności cywilnoprawnych, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, a także z tytułu tzw. czynów niedozwolonych.


Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych, m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych.


Zajmujemy się sprawami o zniesienie współwłasności, dział spadku i podział majątku wspólnego po rozwodzie. 

Gdy jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, niezależnie od roszczeń głównych, pomagamy uzyskać rozstrzygnięcie w przedmiocie nierównych udziałów, o rozliczenie nakładów lub pożytków.

Gdy takie jest oczekiwanie Klienta, pomagamy mu wyjść ze współwłasności w alternatywny sposób, m.in. poprzez znalezienie osób zainteresowanych nabyciem posiadanych przez niego udziałów w rzeczy wspólnej.


Zajmujemy się wszelkimi sprawami z zakresu prawa rzeczowego, a w szczególności o zasiedzenie nieruchomości i o zasiedzenie służebności.

Reprezentujemy zarówno osoby, które w powyższy sposób nabyły własność rzeczy i dążą do uregulowania stanu prawnego, jak i osoby przeciwko którym wystąpiono z wnioskiem o zasiedzenie.


Zajmujemy się wszelkimi sprawami cywilnymi, których przedmiotem są nieruchomości.

Pomagamy uregulować ich stan prawny, wspomagamy Klientów w procesie komercjalizacji, najmu lub sprzedaży lokali i działek. 

Zajmujemy się sprawami o odszkodowanie za bezumowne korzystanie nieruchomości, o zwrot nakładów a także o eksmisję. 

Specjalizujemy się w sprawach o zniesienie współwłasności.


Zajmujemy się sprawami o ochronę posiadania, a także o wydanie rzeczy i odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania.Radca prawny kraków

Koszty:


Koszt spotkania z radcą prawnym lub adwokatem wynosi 150 PLN brutto.

Przyjmujemy płatności gotówką, oraz kartami: Visa, Mastercard, Maestro, Americanexpress, Vpay, Apple pay.

Usługi prawne online rozliczamy systemem PayPal, Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym.


Przedział cen bywa różny i zależy m.in. od charakteru sprawy, długości jej trwania, ilości rozpraw itd.

Konkretną wycenę usługi przedstawiamy na pierwszym spotkaniu z Klientem. 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów