Prawo cywilne
reguluje podstawowe stosunki prawne między ludźmi. Dlatego sprawy z tego zakresu, to podstawowy obszar naszej działalności.
Sprawy mieszkaniowe
Doradzamy w umowach i sporach dotyczących nieruchomości.
Specjalizacja
Sprawy z zakresu prawa cywilnego należą do obszaru naszych specjalności.
Roboty budowlane
Zajmujemy się sprawami dotyczącymi robót budowlanych i umów o dzieło.

Prawo cywilne

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności w sprawach odszkodowawczych, związanych z prawem umów oraz o zniesienie współwłasności.


kancelaria kraków
Prawo cywilne reguluje podstawowe stosunki prawne między ludźmi. Dlatego sprawy z tego zakresu, to podstawowy przedmiot naszej działalności.
radca prawny Michał Podolec

Zajmujemy się sprawami odszkodowawczymi i o zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych, wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, a także których źródłem jest błąd medyczny, naruszenie dóbr osobistych lub niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Reprezentujemy zarówno osoby poszkodowane, jak i rzekomych sprawców szkody.

Opiniujemy i sporządzamy umowy cywilnoprawne, by należycie zabezpieczyć prawa i interesy Klienta. Zapewniamy wsparcie prawne na etapie negocjacji. 

Dochodzimy roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w tym z tytułu rękojmi i gwarancji. Gdy to możliwe i oczekiwane przez Klienta, w materiach tych pomagamy zawrzeć ugodę.

Reprezentujemy Klientów w sprawach, których przedmiotem jest windykacja należności i restrukturyzacja zadłużenia.

Zajmujemy się wszelkimi sprawami z zakresu prawa rzeczowego, a w szczególności o zasiedzenie nieruchomości i o zasiedzenie służebności.

Reprezentujemy zarówno osoby, które w powyższy sposób nabyły własność rzeczy i dążą do uregulowania stanu prawnego, jak i osoby przeciwko którym wystąpiono z wnioskiem o zasiedzenie.

Zajmujemy się sprawami o zniesienie współwłasności, dział spadku i podział majątku wspólnego po rozwodzie. 

Gdy jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, niezależnie od roszczeń głównych, pomagamy uzyskać rozstrzygnięcie w przedmiocie nierównych udziałów, o rozliczenie nakładów lub pożytków.

Gdy takie jest oczekiwanie Klienta, pomagamy mu wyjść ze współwłasności w alternatywny sposób, m.in. poprzez znalezienie osób zainteresowanych nabyciem posiadanych przez niego udziałów w rzeczy wspólnej.

Zajmujemy się sprawami o ochronę posiadania, a także o wydanie rzeczy i odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania.

Reprezentujemy wierzycieli i dłużników wekslowych w sprawach o zapłatę z weksla.

Udzielamy porad prawnych, m.in. w sprawach, w których przedmiotem jest deklaracja wekslowa i prawidłowe wypełnienie weksla in blanco.

Zajmujemy się wszelkimi sprawami cywilnymi, których przedmiotem są nieruchomości.

Pomagamy uregulować ich stan prawny, wspomagamy Klientów w procesie komercjalizacji, najmu lub sprzedaży lokali i działek. 

Zajmujemy się sprawami o odszkodowanie za bezumowne korzystanie nieruchomości, o zwrot nakładów a także o eksmisję. 

Specjalizujemy się w sprawach o zniesienie współwłasności.

Prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego stanowi wiodący przedmiot naszej specjalizacji. 

Reprezentujemy Klientów we wszelkich sporach cywilnych, zarówno związanych z prawem zobowiązań (roszczenia z umów i czynów niedozwolonych), jak i prawem rzeczowym (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, służebności) czy prawem spadkowym (dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku).


Porady prawne online

Oferujemy możliwość uzyskania porady prawnej online!

Dowiedz się więcej jak łatwo uzyskać poradę prawną przez Internet.

Uzyskaj poradę prawną online

Wzory umów

Odwiedź nasz sklep internetowy z wzorami umów! 

Pobierz e-booki na temat typowych spraw z zakresu prawa cywilnego.

wzory umów i e-booki


Umów się na spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem:

Zadzwoń: 606 89 77 39

Napisz: kancelaria@krmp.pl


 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów

Drogi Użytkowniku, prosimy o akceptację naszej polityki prywatności i cookies. Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Radcowska Michał Podolec, Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, rodo@krmp.pl. Przetwarzamy dane, które Użytkownik ujawni w trakcie rejestracji lub wysyłania wiadomości, a także dot. analityki ruchu (m.in. IP, lokalizacja itd.). Dane przetwarzamy m.in. w celu: świadczenia usług drogą elektroniczną, bezpieczeństwa IT. Użytkownik ma prawo: dostępu, poprawiania, usuwania swych danych, sprzeciwu i wycofania zgody na przetwarzanie, "bycia zapomnianym", przenoszenia danych, złożenia skargi do organu nadzorczego. By skorzystać z tych praw napisz na: rodo@krmp.pl. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika, lub słuszny interes Administratora (prawo do marketingu bezpośredniego i ochrony systemów IT). Dane są przekazywane os. trzecim i do państw trzecich w tym m.in. podmiotów realizujących płatności, archiwizację danych, hosting, księgowość. Dane przetwarzamy m.in. dopóki Użytkownik korzysta z naszych usług. Administrator profiluje Użytkowników dla celów VAT pod względem: lokalizacji, statusu przedsiębiorcy. Podanie danych jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony wymaga podania danych. Więcej szczegółów dostępnych jest w polityce prywatności oraz w polityce cookies.