Obsługa prawna firm
Zapewniamy wsparcie prawne dla małych i średnich przedsiębiorców.
Prawo gospodarcze
Udzielamy wsparcia prawnego z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego.
Startup
Doradzamy jak rozpocząć prowadzenie własnej firmy.

Prawo gospodarcze

Zajmujemy się prawem gospodarczym, w tym pełną obsługą prawną spółek i przedsiębiorców.


kancelaria kraków
Znajomość i umiejętność wykorzystywania szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w profesjonalnym obrocie jest rzeczą absolutnie niezbędną. Prawo to, reguluje bowiem nie tylko podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale i co ważniejsze - zasady uczestnictwa i konkurowania na rynku.
radca prawny Michał Podolec
Radca prawny kraków


Zakres usług:


Doradzamy w podjęciu wyboru co do optymalnej (podatkowo i organizacyjnie) formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomagamy w stworzeniu odpowiedniej do indywidualnych potrzeb umowy spółki.

Reprezentujemy w czynnościach zmierzających do założenia spółki i uzyskania wpisów do właściwych rejestrów i ewidencji (KRS, CEIDG, inne).

Wspomagamy w sporządzeniu wszelkich wymaganych dokumentów, regulaminów, wzorów umów potrzebnych w bieżącej działalności przedsiębiorcy, w szczególności w kontekście prawa pracy, ochrony danych osobowych (RODO), czy umów z osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem.


Zapewniamy doradztwo i reprezentację we wszelkich sprawach związanych z prawem spółek.

Świadczymy obsługę prawną dla członków organów spółek (zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń). Sporządzamy projekty wszelkich uchwał i protokołów zgromadzeń wspólników.

Prowadzimy sprawy o uchylenie uchwał organów spółek, o ich likwidację, ustanowienie zarządcy przymusowego.


Sporządzamy projekty wszelkich umów spółek, cywilnych, pracy, handlowych i gospodarczych.


Opiniujemy wzory umów przygotowanych przez kontrahentów przedsiębiorcy. 

Analizujemy bezpieczeństwo prawne transakcji.

Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach.


Reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami, organami administracji i sądami administracyjnymi we wszelkich sprawach cywilnych i gospodarczych. 

Zajmujemy się reprezentacją w sporach sądowych z powództwa i przeciwko przedsiębiorcy, zwłaszcza sprawach dotyczących robót budowlanych, związanych z rękojmią przy sprzedaży lub umową deweloperską.

Posiadamy doświadczenie w reprezentacji w sprawach o zapłatę przeciwko członkom zarządu (tzw. sprawy z art. 299 k.s.h.).

Zajmujemy się także sprawami z tzw. skargi pauliańskiej, tj. sporach o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej podjętej z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Oferujemy usługi doradztwa i reprezentacji także w zakresie spraw administracyjnych i podatkowych.


Świadczymy usługi stałej obsługi prawnej. W jej ramach, oferujemy korzystniejsze warunki współpracy i rozliczeń.


Pomagamy sporządzić prawidłowy wniosek o ogłoszenie upadłości, a także zajmujemy się reprezentacją uczestników postępowania upadłościowego.

Sporządzamy dokumentację potrzebną do wszczęcia postępowania likwidacyjnego.


Zajmujemy się sprawami związanymi z połączeniami, przekształceniami i podziałami spółek.


Oferujemy usługi audytu prawnego spółek zamierzających zakupić całość lub zorganizowaną część innego przedsiębiorstwa lub nieruchomości.

W toku analizy ujawniamy potencjalne ryzyka prawne wiążące się z taką transakcją.

Pomagamy sporządzić stosowny projekt umowy minimalizujący ryzyka kontraktowe.

Radca prawny kraków


Koszty:


Koszt spotkania z radcą prawnym lub adwokatem wynosi 150 PLN brutto.

Przyjmujemy płatności gotówką, oraz kartami: Visa, Mastercard, Maestro, Americanexpress, Vpay, Apple pay.

Usługi prawne online rozliczamy systemem PayPal, Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym.


Przedział cen bywa różny i zależy m.in. od charakteru sprawy, długości jej trwania, ilości rozpraw itd.

Konkretną wycenę usługi przedstawiamy na pierwszym spotkaniu z Klientem.


W przypadku stałej obsługi prawnej, oferujemy korzystniejsze warunki współpracy i rozliczeń.

>>dowiedz się więcej

Radca prawny kraków


Porady prawne online:


Porady prawne online.
Napisz do nas, w ciągu 24 h prześlemy wycenę usługi prawnej.
wpisz swoje imię i nazwisko!
Wpisz swój email.
Napisz do nas!
Wybierz pliki
Zapytanie ofertowe
Napisz do nas, w ciągu 48 h otrzymasz ofertę!
wpisz swoje imię i nazwisko!
Wpisz swój email.
Wpisz nr NIP
Opisz czym zajmuje się przedsiębiorstwo?
Nazwa przedsiębiorcy i forma prawna
W razie dodatkowych pytań, chcielibyśmy do Ciebie zadzwonić.
Przed wysłaniem oferty chcemy lepiej Cię poznać. Wskaż nam swoją stronę internetową.
Wpisz, w jakim zakresie godzinowym (w tygodniu) usługa ma być świadczona w Twojej siedzibie.
Napisz jakie są Twoje oczekiwania co do sposobu świadczenia przez nas usług prawnych.
Wybierz plikiRadca prawny kraków


Najnowsze wpisy na blogu:Najnowsze publikacje z prawa gospodarczego:

Obrona przed bankowym tytułem egzekucyjnym

Obrona przed Bankowym Tytułem Egzekucyjnym | krmp.pl

Jakkolwiek w chwili obecnej, nie jest już możliwe wydawanie przez banki tzw. BTE – bankowych tytułów egzekucyjnych, to nie oznacza to, iż sprawy na kanwie tzw. BTE odeszły definitywnie do lamusa....

Czytaj więcej

Rachunki powiernicze w umowach deweloperskich | krmp.pl

Zawierając z deweloperem umowę o wybudowanie domu lub mieszkania, z obowiązkiem przeniesienia własności po zakończeniu robót budowlanych (umowę deweloperską), nabywca jest zabezpieczony przed utratą środków...

Czytaj więcej
Kradzież klienta przez byłego pracownika

Kradzież klienta przez byłego pracownika | krmp.pl

W biznesie, przeważnie obowiązuje prawo dżungli. Stwierdzenie, że duży rekin poluje na mniejszą rybkę, jest uproszczonym streszczeniem historii wielu przedsięwzięć, które nie ostały się w zderzeniu...

Czytaj więcej
Nowości w prawie: nowe opłaty za ochronę wynalazków | krmp.pl

Nowości w prawie: nowe opłaty za ochronę wynalazków | krmp.pl

Informujemy, że 14.X.2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,...

Czytaj więcej

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów