Prawo ochrony konsumentów

Nasza kancelaria oferuje usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony konsumentów. Zapewniamy pomoc prawną i doradztwo zarówno osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i konsumentom.


kancelaria kraków
By uniknąć nadużywania przez przedsiębiorców pozycji dominującej, ustawodawca wprowadził szereg uregulowań, skutkujących uprzywilejowaniem konsumenta. Ponadto narzucone zostały pewne minimalne standardy współpracy i obrotu z konsumentami m.in. w zakresie transakcji sprzedaży czy udzielania pożyczek. Brak znajomości tych zasad bywa kosztowny i skończyć się może m.in. uznaniem za niedozwolone stosowanych przez przedsiębiorcę klauzul umownych.
r.pr. Michał Podolec
Radca prawny kraków


Zakres usług:


Sporządzamy i opiniujemy wszelkie umowy cywilnoprawne, gospodarcze i handlowe, także pod kątem ich zgodności z prawem konsumenckim.


Świadczymy usługi reprezentacji we wszelkich sprawach sądowych, administracyjnych i przed sądami administracyjnymi w sporach konsumenckich oraz o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone.


Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne z wielu dziedzin prawa, w tym z zakresu prawa ochrony konsumentów.


Reprezentujemy w sprawach dotyczących roszczeń z tytułu rękojmi przy sprzedaży.


Specjalizujemy się w sprawach roszczeń konsumentów względem deweloperów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy deweloperskiej.


Sporządzamy komplet regulaminów i innej dokumentacji niezbędnej w  transakcjach z udziałem konsumentów, a w szczególności dokonywanych na odległość (regulamin sklepu internetowego, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, polityki prywatności, wzory oświadczeń w sprawie zgód na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną itd.).

Radca prawny kraków


Koszty:


Koszt spotkania z radcą prawnym lub adwokatem wynosi 150 PLN brutto.

Przyjmujemy płatności gotówką, oraz kartami: Visa, Mastercard, Maestro, Americanexpress, Vpay, Apple pay.

Usługi prawne online rozliczamy systemem PayPal, Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym.


Przedział cen bywa różny i zależy m.in. od charakteru sprawy, długości jej trwania, ilości rozpraw itd.

Konkretną wycenę usługi przedstawiamy na pierwszym spotkaniu z Klientem. 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów