Sprawy o przywrócenie do pracy
Reprezentujemy pracowników i pracodawców w sprawach o przywrócenie do pracy
Umowy i regulaminy
Sporządzamy projekty umów o pracę oraz inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy.
Dyskryminacja
Zajmujemy się roszczeniami z tytułu dyskryminacji w miejscu pracy.
Mobbing
Reprezentujemy strony w sprawach dotyczących mobbingu.

Prawo pracy

Kancelaria Radcowska reprezentuje zarówno pracodawców jak i pracowników, we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy.

W szczególności doradzamy i reprezentujemy w sprawach o:

  • odszkodowanie i przywrócenie do pracy,
  • wypłatę odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • przywrócenie poprzednio obowiązujących warunków płacy i pracy,
  • mobbing,
  • dyskryminację,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • zapłatę zaległego wynagrodzenia, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Kancelaria pomaga także prawidłowo sporządzić dokumenty związane z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy, by należycie zabezpieczyć prawa i interesy pracodawcy lub pracownika.

Udzielamy także porad prawnych z zakresu tzw. zwolnień grupowych i tzw. przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Zajmujemy się także doradztwem z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Tags: prawo pracy, przywrócenie do pracy, mobbing, zwolnienie z pracy, odwołanie od zwolnienia z pracy

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Czernichów 40, 32-070 Czernichów

Strona korzysta z tzw. cookies. 
Odwiedzający, godzą się na ich użycie,
zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Szczegóły w regulaminie.