Sprawy o przywrócenie do pracy
Reprezentujemy pracowników i pracodawców w sprawach o przywrócenie do pracy
Umowy i regulaminy
Sporządzamy projekty umów o pracę oraz inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy.
Dyskryminacja
Zajmujemy się roszczeniami z tytułu dyskryminacji w miejscu pracy.
Mobbing
Reprezentujemy strony w sprawach dotyczących mobbingu.

Prawo pracy

Zasadniczym celem prawa pracy, jest uregulowanie zasad nawiązywania, funkcjonowania i rozwiązywania podstawowego w kontekście życia codziennego stosunku prawnego, a to stosunku pracy.

W sprawach tych zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców. W szczególności, udzielamy porady prawne, a także zapewniamy pełną reprezentację przed sądami i organami administracji.


kancelaria kraków
Zważywszy na często przeciwstawne interesy i oczekiwania, relacja między pracownikiem a pracodawcą bywa trudna. Jak słusznie zauważył Jan Paweł II - praca nigdy jednak nie powinna być traktowana jak towar. Bo człowiek, nie może być dla drugiego człowieka towarem. W idealnym świecie, pracownik i pracodawca są wzajemnie uczciwi, nie krzywdzą drugiego i oddają drugiemu co mu się należy. Tak jednak nie jest, co potwierdzają m.in. statystyki o ilości sporów ze stosunku pracy. Niestety, w Polsce wydziały sądów pracy, wciąż należą do tych najbardziej przeciążonych.
radca prawny Michał Podolec
Radca prawny kraków


Zakres usług:


Sporządzamy i opiniujemy projekty wszelkich umów, a w szczególności umów o pracę, kontraktów managerskich, umów zleceń, o dzieło, umów o zachowaniu poufności, o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności za powierzone mienie.

Zachęcamy do odwiedzin naszego sklepu internetowego z wzorami umów. Możemy też przygotować projekt umowy na indywidualne zamówienie.


Zajmujemy się reprezentacją pracodawców i pracowników w sporach ze stosunku pracy: o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, lub w sprawach roszczeń z tytułu mobbingu i dyskryminacji.


Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa pracy.


Sporządzamy i doradzamy w przygotowaniu prawidłowych oświadczeń o wypowiedzeniu umów o pracę.


Sporządzamy projekty wszelkich dokumentów niezbędnych pracodawcy w jego bieżącej działalności, a w szczególności regulaminów pracy czy wynagradzania.


Reprezentujemy Klientów w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu mobbingu i dyskryminacji, naruszenia dóbr osobistych oraz uszczerbków zdrowotnych wywołanych bezprawnym zachowaniem osób trzecich.
 


Reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach i postępowaniach dotyczących wypadków przy pracy. Pomagamy uzyskać dodatkowe odszkodowanie, w przypadku gdy uzyskane z ZUS świadczenia okażą się nieadekwatne do skali krzywdy i poniesionej szkody.


Przeprowadzamy audyty celem ustalenia prawidłowości i kompletności dokumentacji prowadzonej przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników.


Zajmujemy się doradztwem i reprezentacją w sporach grupowych a także związanych z tzw. zwolnieniami grupowymi.

Radca prawny kraków


Koszty:


Koszt spotkania z radcą prawnym lub adwokatem wynosi 150 PLN brutto.

Przyjmujemy płatności gotówką, oraz kartami: Visa, Mastercard, Maestro, Americanexpress, Vpay, Apple pay.

Usługi prawne online rozliczamy systemem PayPal, Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym.


Przedział cen bywa różny i zależy m.in. od charakteru sprawy, długości jej trwania, ilości rozpraw itd.

Konkretną wycenę usługi przedstawiamy na pierwszym spotkaniu z Klientem. 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów