ochrona posiadania

Ochrona posiadania

Celem sprawy o ochronę posiadania nie jest ustalanie czy i której ze stron służy materialne prawo do korzystania z rzeczy. Posiadanie nie jest bowiem prawem, a stanem faktycznym.


Jeżeli posiadacz został bezprawnie pozbawiony posiadania nad rzeczą, służy mu m.in. roszczenie o ochronę tego posiadania. Ideą tych spraw jest tymczasowe, szybkie rozstrzygnięcie sporu dotyczące kwestii faktycznego władztwa nad rzeczą (a nie prawa legitymizującego owo władztwo lub jego brak).

Istnienie tych przepisów ma także zapobiec sytuacjom, w których właściciel rzeczy, bez wyroku sądu i bez pomocy komornika, samodzielnie stara się wymierzyć sprawiedliwość i np. eksmituje swego byłego najemcę, lub pozbawia go dostępu do wody/prądu. W pewnych stanach faktycznych dopuszczalne jest jednak skorzystanie z tzw. samopomocy.

By odzyskać utracone posiadanie, należy złożyć w sądzie stosowny pozew o ochronę posiadania. Warto także złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia, po to by sąd nakazał przywrócić posiadanie na czas trwania sprawy sądowej.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email