odszkodowanie

Odszkodowanie

Osobie poszkodowanej, co do zasady należy się stosowne odszkodowanie / zadośćuczynienie.


W zależności od konkretnej sprawy, dochodzić go można od sprawcy szkody / krzywdy, a czasem też od innych podmiotów (np. ubezpieczyciele, instytucje ponoszące odpowiedzialność za zachowanie sprawcy np. pracownika).

Doznany przez poszkodowanego uszczerbek, może przybrać formę szkody majątkowej (np. zniszczony w wypadku samochód), lub mieć charakter tzw. krzywdy, tj. szkody niemajątkowej (np. szkoda na osobie – złamana noga w skutek poślizgnięcia na lodzie).

Źródłem krzywdy lub szkody majątkowej, może być zarówno zdarzenie losowe (np. wypadek samochodowy), nieumyślne niedopatrzenie (zazwyczaj tak powstaje błąd medyczny), jak i umyślne zachowanie (np. pobicie, zniszczenie mienia). 

W zależności od rodzaju sprawy, możliwym jest dochodzenie odszkodowania majątkowego, zwrotu kosztów leczenia, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak i stosownej renty z tytułu niezdolności do pracy lub zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email