podróż z dzieckiem

Podróż z dzieckiem po rozwodzie

Rozwód to nie koniec świata. Trzeba iść do przodu, i cieszyć się z życia. Wiele osób, najwięcej radości czerpie z podróży. A najlepiej tych spędzanych wraz z dzieckiem. Co zrobić, gdy były małżonek nie godzi się na wyjazd dziecka za granicę?


Temat wyjazdów za granicę, często pojawia się tam, gdzie sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nie został uzgodniony przez strony w drodze porozumienia, lecz został narzucony przez sąd.

Wyrok rozwodowy, jest zaś ogólny i lapidarny w swym brzmieniu. Co do zasady nie rozstrzyga on m.in. takich kwestii jak wyjazdy za granicę – chyba że na dzień orzekania rozwodu małżonkowie mieszkają na stałe w innych państwach. W tych sytuacjach, orzekając o kontaktach, sąd zapewne uwzględnia tą okoliczność, i rozstrzyga gdzie do takich kontaktów (tj. w którym kraju) ma dochodzić.

Tematyka “transgranicznych” kontaktów, to temat na osobny wpis.

W tym artykule chcę się skupić na sprawie bardziej prozaicznej – jak wakacje.

Często wyrok orzekający rozwód rozstrzyga, że małżonek ma prawo do kontaktu z dzieckiem np. przez cały lipiec lub sierpień. Jak zwykle – diabeł tkwi jednak w szczegółach. Taki zapis nie jest bowiem do końca precyzyjny. Czy oznacza to, że małżonek przez ów miesiąc może podróżować z dzieckiem gdziekolwiek?

Można mieć spore wątpliwości, zwłaszcza gdy drugi rodzic stanowczo sprzeciwi się wyjazdowi dziecka za granicę.

Taka podróż może być utrudniona także przez czynności faktyczne tj. brak lub nie udostępnienie paszportu małoletniego.

Co zatem robić?

Mediować w odpowiednim czasie, tj. przed wyjazdem na wakacje. Jeżeli jest ryzyko, że drugi małżonek wycofa się z ustaleń – warto sporządzić stosowne pisemne porozumienie. W ostateczności pozostaje sąd – który może wyrazić zgodę na wyrobienie paszportu, lub wyraźnie określić prawo do kontaktów spędzanych w trakcie wakacji za granicą.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.