podział grobu po rozwodzie

Podział grobu po rozwodzie

Grobowiec, niekoniecznie pod postacią piramidy, może być rzeczą o znacznej wartości. Nie tylko pod względem użytkowym czy sentymentalnym, ale i majątkowym. Czy tego rodzaju rzecz, może być przedmiotem podziału majątku wspólnego po rozwodzie?


W trakcie spraw o podział majątku wspólnego po rozwodzie, rzeczą normalną jest np. rozstrzyganie który z byłych małżonków ma przejąć na wyłączną własność np. sztućce, pościel czy deskę do prasowania. Niekiedy jednak, przedmiotem sporu jest także… grób.

Czy dopuszczalnym jest dzielenie przez sąd grobu w ramach sprawy o podział majątku wspólnego?

Prawo do grobu jest specyficznym rodzajem uprawnienia. Pod tym pojęciem rozumieć należy nie tylko prawa osobiste (prawo do pochówku, do kultu po zmarłym itp.), ale i prawa majątkowe (prawa majątkowe do konkretnego grobowca, nagrobka itd.). Zasadniczo, jeżeli dany grób jest pusty – prawo do grobu ma wyłącznie charakter majątkowy. W tym zakresie nie ma wątpliwości co do dopuszczalności podziału grobu w trakcie sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie. Po pierwszym pochówku, prawo to przekształca się jednak przede wszystkim w prawo niemajątkowe. Czy możliwym jest zatem podział zajętego grobu, w ramach sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 14 października 2011 r. sygn. III CSK 340/2010 „z uwagi na obejmowanie przez prawo do grobu zarówno elementów majątkowych, jak i osobistych, takie prawo nie może być przedmiotem działu spadku lub podziału majątku.”

Identycznie stwierdził Sądu Najwyższego – Izba Cywilna w uchwale z dnia 2 grudnia 1994 r. III CZP 155/94 „takie prawo do grobu, na treść którego składają się elementy o charakterze majątkowym, jak i elementy o charakterze wyłącznie osobistym, nie może być przedmiotem działu spadku ani podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.”

Jak jednak dowodzi praktyka, w odniesieniu do grobowców pustych – istnieje możliwość ich podziału w ramach sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.