pożytki prawa

Pożytki prawa

W języku prawnym, funkcjonuje pojęcie tzw. pożytków prawa. Wyjaśnienie tego pojęcia, nie jest skomplikowane.


W potocznym rozumieniu, pożytek, to po prostu korzyść, którą można uzyskać z danej rzeczy. Pożytek prawa, to zapewne korzyść z określonego prawa. Ale co konkretnie pod tym się kryje?

Doktryna rozróżnia kilka rodzajów “pożytków”.

W obrocie występują tzw. pożytki naturalne, tj. m.in. płody stanowiące normalny dochód z rzeczy, pożytki cywilne, tj. dochody, które rzecz generuje na podstawie stosunku prawnego, oraz pożytki prawa, tj. dochody z prawa. Przykładem tych ostatnich jest np. dywidenda, lub odsetki.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email