śmierć małżonka a mieszkanie

Prawo do mieszkania w lokalu zmarłego małżonka

Zdarza się, że jedynym właścicielem mieszkania stanowiącego centrum życiowe małżonków, był wyłącznie jeden z nich. Co w sytuacji, gdy po jego śmierci, lokal w skutek dziedziczenia testamentowego otrzymuje osoba trzecia, np. kochanka?


Zakładając, że owa osoba trzecia nabyła prawa do przedmiotowego lokalu na podstawie ważnego i skutecznego testamentu – małżonek spadkodawcy będzie musiał pogodzić się z nabyciem własności do lokalu przez spadkobiercę testamentowego. Oczywiście przy kolejnym założeniu, że osoba ta spadek taki przyjmie.

Ustawodawca chcąc złagodzić negatywne następstwa tego rodzaju sytuacji wprowadził do kodeksu cywilnego stosowne przepisy. Zgodnie z art. 923 § 1 k.c., „Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne.”.

Dopiero upływ tego terminu spowoduje, że będący w złej wierze małżonek spadkodawcy, który nie opuści lokalu, narazi się na roszczenie o zapłatę odszkodowania i pozew o wydanie nieruchomości.  

Powyższy przepis nie ogranicza uprawnień małżonka i innych osób bliskich spadkodawcy, które wynikają z najmu lokali lub ze spółdzielczego prawa do lokalu.

Niezależnie od powyższego prawa, spadkobiercy ustawowi będą mogli na zasadach ogólnych dochodzić od spadkobiercy testamentowego stosownego zachowku.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.