separacja

Separacja.

Nie ma legalnej definicji separacji. Ustawodawca zamiast takowej, określił skutki, jakie wywołuje jej orzeczenie.

W uproszczeniu, separacja powoduje w zasadzie te same skutki co rozwód, przy czym nie można zawrzeć innego małżeństwa. Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia, m.in. ustaje wspólnota majątkowa małżeńska.

Warunki uzyskania separacji, są zbliżone do wymogów koniecznych do uzyskania rozwodu (z drobnymi wyjątkami).

Z założenia, instytucja ta miała być czymś, służącym naprawie małżeństwa. W praktyce jednak, jest to alternatywa rozwodu dla tych, którzy nie chcą jego orzeczenia np. z przyczyn światopoglądowych czy religijnych. W tym kontekście, istnienie przepisów o separacji pozwala uzyskać te same skutki co rozwód (np. ustanie wspólnoty majątkowej małżeńskiej), przy jednoczesnym zapewnieniu spokoju ducha.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email