Zajmujemy się doradztwem i reprezentacją w sprawach adopcyjnych.
Sporządzamy pisma procesowe w sprawach o adopcję, a także zapewniamy pełną reprezentację w sprawie.
Poprzedni
Następny

Specjalizujemy się w sprawach o przysposobienie (o adopcję).

Sprawy o przysposobienie są trudne nie tylko przez skomplikowane i długie procedury adopcyjne. Poziom ich komplikacji wynika także z burzliwych i silnych emocji, jakie sprawa wywołuje u rodziców adopcyjnych jak i u dziecka. W sprawach tych, skorzystanie z pomocy pełnomocnika bywa zatem dużym ułatwieniem.
Rozwód Kraków
Magdalena Rubiś
adwokat

Jak uzyskać pomoc adwokata w sprawie adopcji?

Rezerwacja wizyty w Kancelarii

Termin spotkania z adwokatem, zarezerwować można przez Internet.

Dzień przed wizytą, wyślemy SMS z przypomnieniem, a na email - wskazówki dojazdu.

Koszt ustnej porady prawnej to 200 PLN brutto.

Przyjmujemy płatności kartą, gotówką, oraz poprzez Przelewy24.

W sprawach nie cierpiących zwłoki, zalecamy kontakt telefoniczny.

Umów się na spotkanie 1

Sprawy w toku

Jeżeli na spotkaniu mamy omówić sprawę będącą w toku, w miarę możliwości prosimy o przesłanie na email (lub MMS-em na nr 606897739)  skan/zdjęcia posiadanych akt sprawy.

Wyślij dokumenty 2

Jakie dokumenty przynieść na spotkanie?

Jeżeli przedmiotem spotkania ma być zlecenie wszczęcia sprawy o adopcję, przyniesienie poniższych dokumentów ułatwi i przyśpieszy jej inicjację:

1. akt małżeństwa (jeżeli zostało zawarte),
2. akty urodzeń dzieci Stron, (jeżeli Strony je posiadają),
3. akt urodzenia dziecka pozostającego w pieczy (jeżeli dotyczy),
4. zaświadczenia o odbyciu wymaganych szkoleń (jeżeli dotyczy),
5. postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (jeżeli dotyczy),
6. dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów oraz sytuację materialną,
7. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie (np. potwierdzające istnienie więzi między przysposabiającymi a dzieckiem).

Gdzie uzyskać akty USC? 3

Porada prawna

W trakcie rozmowy z adwokatem lub radcą prawnym:

  1. ustalimy istotne w sprawie okoliczności,

  2. wyjaśniamy wszelkie prawne aspekty postępowania o przysposobienie i o powierzenie pieczy nad dzieckiem/uzyskanie statusu rodziny zastępczej niezawodowej,

  3. przekażemy informacje odnośnie pozostałych istotnych materii związanych z adopcją,

  4. udzielamy odpowiedzi na pytania związane ze sprawą.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 4

Wycena usługi prawnej

Po analizie sprawy, dokonamy jej wyceny.

Nasze stawki zaczynają się od:

  1. od 3.000 PLN za sprawę o przysposobienie,

  2. od 2.460 PLN za sprawę o powierzenie pieczy nad dzieckiem i uzyskanie statusu  rodziny zastępczej niezawodowej.

5

Pierwsze pismo procesowe

Projekt pisma inicjującego sprawę zazwyczaj sporządzamy do ~7 dni. 

Przed jego wysyłką, wspólnie skonsultujemy jego treść i w razie takiej potrzeby naniesiemy niezbędne korekty.

6

Reprezentacja w toku sprawy

Zapewniamy kompleksową reprezentację w toku sprawy o przysposobienie lub dot. powierzenia pieczy nad małoletnim.

Zajmujemy się także sprawami o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej 7
kancelaria kraków

Zakres usług

Adopcja

Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem spraw o przysposobienie.

Rodziny zastępcze

Udzielamy porad prawnych i reprezentacji w sprawach tyczących się umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Specjalizujemy się w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej.