Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwonych potrzeb uprawnionego, możliwości zarobkowych i finansowych zobowiązanego, oraz od tzw. zasady równej stopy życiowej.
Dochodzenie roszczeń od osoby pozornie bezrobotnej jest trudne. Często wymaga skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.
Poprzedni
Następny

Zajmujemy się sprawami o alimenty, w tym o ich ustanowienie, podwyższenie, obniżenie czy uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Sprawy o alimenty na małoletnich, choć teoretycznie są sporem o pieniądze - w istocie są jednak czymś bardziej złożonym. Trudność polega nie tylko na skutecznym zapewnieniu środków utrzymania, lecz przede wszystkim uświadomienie skonfliktowanym stronom prostego faktu, że od tego jak ukształtowany zostanie obowiązek alimentacyjny - zależeć będzie tak przyszłość ich dziecka, jak i późniejsze relacje.
Rozwód Kraków
Magdalena Rubiś
adwokat

Porady prawne w sprawach o alimenty.

Zarezerwuj termin spotkania

Celem zarezerwowania wizyty w Kancelarii, wystarczy kliknąć w poniższy link.

O terminie porady prawnej, przypomnimy w SMS wysłanym z odpowiednim wyprzedzeniem. Na podany adres email prześlemy zaś wskazówki dojazdu.

Nasza stawka za spotkanie z adwokatem lub radcą prawnym wynosi 200 PLN brutto.

Za poradę zapłacić można gotówką lub kartą. System rezerwacji obsługują również płatności bezpośrednie - Przelewy24.

W sprawach w toku, m.in. gdy został zakreślony termin lub wyznaczona rozprawa - w braku dostępnych terminów, prosimy o kontakt telefoniczny.

Umów się na spotkanie 1

Akta sprawy będącej w toku

Jeżeli sprawa toczy się już przed sądem, w miarę możliwości prosimy o przesłanie na email (lub MMS-em na nr 606897739) skanu/zdjęć posiadanych akt sprawy.

Wyślij dokumenty 2

Co przynieść na spotkanie?

Jeżeli w sprawie występować będziesz w charakterze powoda, na spotkanie można (lecz nie trzeba) przynieść:

1. akt małżeństwa (jeżeli zostało zawarte),
2. akty urodzenia dzieci,
3. PIT-y za zeszłe lata,
4. posiadane dokumenty potwierdzające źródło lub brak dochodów Stron,
5. intercyzę (jeżeli była zawarta),
6. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie (np. dokumentacja medyczna dziecka, zaświadczenie ze szkoły dot. wydatków, rachunki za mieszkanie/media, wyżywienie, ubrania itd.),
7. dokumenty potwierdzające dysponowanie określonym majątkiem przez osobę zobowiązaną do alimentów.

W przypadku osób pełnoletnich, na których rzecz zasądzone mają zostać alimenty, dodatkowo należy przynieść dowody potwierdzające kontynuowanie edukacji (lub inne, które świadczą o braku możliwości samodzielnego utrzymania się np. ze względu na stan zdrowia).

Gdzie uzyskać akt urodzenia? 3

...dokumenty c.d.

Osoby, które zostały pozwane o alimenty, winny zaś zgromadzić i w miarę możliwości przynieść na spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem dokumenty potwierdzające:

1. źródło i wysokość dochodów (lub status bezrobotnego),
2. dowody potwierdzające wydatki ponoszone na własne utrzymanie.

4

Alimenty - Porada prawna

W trakcie spotkania w Kancelarii:

  1. pomagamy zebrać i podsumować komplet informacji niezbędnych do reprezentacji w sprawie o alimenty,

  2. wyjaśniamy wszelkie prawne aspekty dotyczące sprawy, w tym związane z realną wysokością alimentów możliwych do uzyskania w sądzie,

  3. gdy uzasadniają to okoliczności sprawy, porozmawiamy na tematy spraw majątkowych, zabezpieczenia, ukrycia i podziału majątku,

  4. ustalimy potrzebę wszczęcia odrębnych postępowań (np. o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania),

  5. udzielamy odpowiedzi na pytania związane z roszczeniem o alimenty.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 5

Oferta reprezentacji

Po przeanalizowaniu sprawy, złożymy ofertę na jej poprowadzenie.

Nasze stawki wynoszą:

  1. od 1.000 PLN za pozasądowe uregulowanie wysokości alimentów,

  2. od 1.230 PLN za pozew o alimenty.

6

Pozew / Odpowiedź na pozew

Pierwsze pismo procesowe z reguły sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak przed upływem terminu zakreślonego przez Sąd. 

Przed wysyłką, wspólnie skonsultujemy jego treść i naniesiemy niezbędne korekty.

7

Mediacje / Plan wychowawczy

Gdy takie są oczekiwania Klienta, równolegle podejmiemy próbę polubownego zakończenia sporu, by polubownie uzgodnić materię alimentów.

Pomagamy również opracować stosowny plan wychowawczy, regulujący nie tylko kwestie finansowe, ale i wszelkie pozostałe tyczące się wychowania i opieki nad dzieckiem.

Co to jest plan wychowawczy? 8

Reprezentacja w toku sprawy

Zapewniamy kompleksową reprezentację w toku sprawy o alimenty.

W razie takiej potrzeby, sporządzimy dalsze pisma procesowe, wnioski o zabezpieczenie alimentów lub zażalenie na postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia alimentów.

9
kancelaria kraków

Zakres usług

Alimenty na dziecko

Zajmujemy się doradztwem, sporządzaniem pism oraz pełną reprezentacją w sprawach o alimenty oraz o zapewnienie środków utrzymania rodziny. Reprezentujemy zarówno uprawnionych z tytułu alimentów, jak i osoby zobowiązane do ich zapłaty. Dążymy do ustalenia alimentów w wysokości odpowiedniej ze względu na usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, z uwzględnieniem możliwości zarobkowych i finansowych zobowiązanego. W ramach sprawy występujemy także o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie alimentów na czas trwania postępowania.

Alimenty na małżonka

Przedmiotem naszej specjalizacji są także sprawy o alimenty na rzecz małżonka. W zależności od charakteru sprawy i oczekiwań Klienta, pomagamy uzyskać odpowiednie alimenty lub dążymy do oddalenia tego rodzaju roszczenia.

Alimenty na osobę dorosłą

Reprezentujemy w sprawach o alimenty na rzecz osób dorosłych, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb.

Egzekucja alimentów

Zajmujemy się zastępstwem procesowym w sprawach o egzekucję alimentów.

Podwyższenie i obniżenie alimentów

Prowadzimy spory o podwyższenie i obniżenie alimentów.

Przestępstwo niealimentacji

Reprezentujemy pokrzywdzonych jak i oskarżonych w sprawach dot. przestępstwa niealimentacji.