Sporządzamy i opiniujemy projekty umów i innych dokumentów z zakresu prawa pracy.
Zajmujemy się obsługą prawną agencji zatrudnienia i agencji pracy tymczasowej
Poprzedni
Następny

Sporządzamy i opiniujemy projekty wszelkich umów i innych dokumentów z zakresu prawa pracy, a w szczególności umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, porozumień w sprawie delegowania pracowników, umów na świadczenie telepracy i pracy tymczasowej.

Trudność sporządzenia odpowiedniej umowy regulującej stosunek pracy, wynika z potrzeby pogodzenia interesów pracodawcy i pracownika, przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych wymogów narzuconych przez przepisy prawa pracy.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny

Sporządzanie umów z zakresu prawa pracy.

Jak zlecić analizę / sporządzenie projektu umowy?

Wystarczy wysłać nam założenia lub umowę do analizy.

Opisując założenia kontraktu, proszę określić:
- w jakim charakterze dana strona ma zawrzeć umowę (np.: to ja będę pracodawcą),
- co ma być przedmiotem umowy (stanowisko i podstawowy zakres obowiązków lub np. zakaz konkurencji),
- jakie mają być najważniejsze postanowienia.

Na potrzeby złożenia oferty, prosimy także o podanie danych kontaktowych, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - także numer NIP.

Wyślij dokumenty 1

W 24 h wyślemy ofertę

Po otrzymaniu wytycznych, w ciągu 1 dnia roboczego prześlemy ofertę na sporządzenie lub analizę projektu umowy.

Jeżeli w tym czasie email nie dotrze - prosimy sprawdzić folder SPAM lub się z nami skontaktować telefonicznie.

Jeżeli w wiadomości został nam podany numer kontaktowy - o wysłaniu oferty powiadomimy także SMS-em.

2

Zlecenie usługi przez Internet

Wraz z ofertą wyślemy:
- umowę na usługę prawną online,
- regulamin świadczenia usługi wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy. 

By zawrzeć umowę, wystarczy dokonać płatności przelewem tradycyjnym, lub za pomocą Przelewy24 lub PayPal - zgodnie z opisaną w email instrukcją.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 3

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Kancelarią przez Internet. Z uprawnienia można skorzystać w ciągu 14 dni licząc od zawarcia umowy online.

Z tych względów, do realizacji usługi co do zasady przystępujemy dopiero po upływie w/w terminu. Jeżeli jednak konsument postanowi zrezygnować z prawa odstąpienia od umowy, wówczas do wykonania umowy przystąpimy niezwłocznie.

Instrukcję jak to uczynić i tym samym przyśpieszyć otrzymanie opracowania, prześlemy wraz z ofertą.

4

Wzór umowy / analiza prawna umowy

W uzgodnionym terminie (zazwyczaj do 4 dni roboczych) prześlemy gotowe opracowanie wraz z fakturą elektroniczną.

5

Poprawki / dodatkowe pytania

W ciągu 7 dni od otrzymania opracowania, można wysłać do Kancelarii dodatkowe pytania, lub wniosek o zmianę zaproponowanych zapisów.

Stosowne modyfikacje, nie wykraczające istotnie poza ramy zlecenia wykonamy w cenie.

6
kancelaria kraków

Zakres usług

Umowy na zamówienie

Sporządzamy projekty wszelkich umów i innych dokumentów na indywidualne zamówienie.

Wzory umów o pracę online

W naszym sklepie internetowym można pobrać setki wzorów umów i innych dokumentów m.in. z zakresu prawa pracy.

Analiza umów

Opiniujemy i sugerujemy niezbędne poprawki do umów z zakresu prawa pracy, by należycie zabezpieczyć prawa i interesy Klienta

radca prawny kraków

Stawki