Prawo medyczne
Świadczymy usługi z zakresu prawa medycznego.
Prawa pacjenta
Reprezentujemy Klientów w sprawach naruszeń praw pacjenta i błędów medycznych.
Obsługa służby zdrowia
Udzielamy porad prawnych lekarzom i podmiotom leczniczym.

Błąd medyczny

Zajmujemy się sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu doznanych uszczerbków na zdrowiu w związku z popełnieniem błędu medycznego.


kancelaria kraków

Specyfika i trudność tej kategorii spraw, polega na konieczności dysponowania nie tylko wiedzą prawniczą, ale i medyczną. Z powyższych względów, Kancelaria stale współpracuje z doświadczonymi lekarzami: internistą, kardiologiem i dermatologiem. W przypadkach wymagających wiadomości specjalnych z innych dziedzin medycyny, zasięgamy konsultacji u innych cenionych autorytetów.
radca prawny Michał Podolec

Oferujemy wsparcie prawne na każdym etapie postępowania, tj.:

1. reprezentujemy poszkodowanych w toku postępowania likwidacyjnego,

2. pomagamy uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych, gdy ich pokrycie nie jest możliwe z uwagi na sytuację poszkodowanego,

3. zastępujemy Mocodawców w toku całego postępowania sądowego i egzekucyjnego,

4. prowadzimy negocjacje zmierzające do ugodowego zakończenia sprawy i uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania.

Korzystanie z pomocy prawnika czy tzw. kancelarii odszkodowawczej nie zawsze jest konieczne - zwłaszcza gdy sprawca lub ubezpieczyciel nie kwestionuje swej odpowiedzialności. Zazwyczaj jednak, zaoferowane przez te podmioty odszkodowanie nie jest adekwatne do skali szkody czy krzywdy. Często też, sprawcy błędu medycznego w ogóle starają się uchylić od odpowiedzialności, kwestionując by doszło do popełnienia omyłki. 

Pomoc profesjonalisty, zazwyczaj umożliwia uzyskanie większych kwot, niż w przypadkach samodzielnego dochodzenia roszczeń. Gdy zaś zachodzi potrzeba ustalenia czy i kto ponosi odpowiedzialność za daną szkodę - wsparcie kancelarii bywa wręcz konieczne.

W sprawach odszkodowawczych oferujemy elastyczne formy rozliczeń.

Koszt prowadzenia danej sprawy, zależy od stopnia jej skomplikowania, konieczności zaangażowania w sprawę ekspertów z danej dziedziny i wartości roszczeń.

Konkretną ofertę na daną usługę przedstawimy na pierwszym spotkaniu, po wstępnej analizie sprawy. 

Zapraszamy na spotkanie do naszej Kancelarii przy ul. Czarnowiejskiej 8/1 w Krakowie.

Przeciętny czas oczekiwania na spotkanie z radcą prawnym nie przekracza tygodnia.


Zachęcamy do pobrania naszego e-booka na temat roszczeń służących osobom poszkodowanym. 


 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Czernichów 40, 32-070 Czernichów

Strona korzysta z tzw. cookies. 
Odwiedzający, godzą się na ich użycie,
zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Szczegóły w regulaminie.