Sporządzamy i opiniujemy umowy na prace projektowe, na roboty budowlane, umowy deweloperskie i umowy sprzedaży.
Zapewniamy doradztwo i reprezentację w postępowaniu o warunki zabudowy i o pozwolenie na budowę.
Poprzedni
Następny

Świadczymy kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów z branży deweloperskiej.

Zakup nieruchomości rzadko kiedy uznać można za transakcję bagatelną. By zatem na inwestycji tej nie stracić, przed nabyciem nieruchomości warto zbadać jej stan prawny oraz możliwość zabudowy.
Rozwód Kraków
Magdalena Rubiś
adwokat

Due diligence nieruchomości

Wykonujemy analizy prawne nieruchomości dla celów inwestycyjnych.

Umowy deweloperskie, rezerwacyjne, przedwstępne

Sporządzamy i opiniujemy wszelkie kontrakty zwyczajowo zawierane przez deweloperów, a w szczególności umowy sprzedaży nieruchomości, umowy na prace projektowe, na wykonanie robót budowlanych, umowy deweloperskie i rezerwacyjne.

Spory sądowe

Zajmujemy się reprezentacją w sporach tyczących się nieruchomości, w tym związanych z robotami budowlanymi, przepisami o rękojmi, gwarancji itd.

radca prawny kraków

Stawki