Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach zmierzających do ugodowego podzielenia spadku.
Sporządzamy i opiniujemy umowy o dział spadku.
Poprzedni
Następny

Specjalizujemy się w sprawach o dział spadku. Sporządzamy i opiniujemy umowy o dział spadku, a także zapewniamy reprezentację przed sądem.

Trudność spraw o dział spadku polega zazwyczaj na tym, że często są one źródłem waśni pomiędzy osobami bliskimi. Umiejętne przeprowadzone, negocjacje stanowić mogą alternatywę dla długoletnich sporów sądowych.
Rozwód Kraków
Magdalena Rubiś
adwokat

Dział spadku - porada prawna.

Umów się przez Internet z radcą lub adwokatem

Termin spotkania z naszymi  prawnikami można zarezerwować przez Internet.

Dzień przed wizytą w  Kancelarii wyślemy przypomnienie. Informacje ze wskazówkami dojazdu prześlemy zaś na email.

Koszt porady prawnej u adwokata lub radcy prawnego wynosi 200 PLN brutto.

Za usługę zapłacić można gotówką i kartą. Płatności obsługuje także system Przelewy24.

Umów się na spotkanie 1

Sprawy prowadzone w sądzie

Jeżeli sprawa o dział spadku jest już w toku, prosimy o przesłanie na email skanu/fotokopii posiadanych dokumentów.

Wyślij dokumenty 2

Dokumenty potrzebne do wszczęcia sprawy

Jeżeli sprawa o dział spadku dopiero ma zostać zainicjowana, do Kancelarii warto przynieść:

1. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wraz z klauzulą prawomocności lub akt poświadczenia dziedziczenia,
2. spis inwentarza (jeżeli został sporządzony),
3. zgłoszenie nabycia spadku do Urzędu Skarbowego (jeżeli złożono),
4. listę aktywów wchodzących w skład spadku,
5. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie (np. dowody darowizn czynionych przez spadkodawcę na rzecz innych spadkobierców).

3

...dokumenty c.d.

W sprawach, w których przedmiotem działu spadku mają być nieruchomości, przed spotkaniem warto ustalić numery ich ksiąg wieczystych.

Jeżeli dotarcie do tej informacji nastarcza problemów, za niewielką opłatą, można skorzystać z odpowiednich wyszukiwarek dostępnych w Internecie.

Jak ustalić numer księgi wieczystej? 4

Dział spadku - porada prawna

W trakcie spotkania adwokat lub radca prawny:

  1. ustali i podsumuje stan faktyczny istotny w sprawie,

  2. wyjaśni na czym polega i jak przebiega sprawa o dział spadku,

  3. omówi inne sprawy majątkowe, potrzebę zabezpieczenia lub ukrycia majątku,

  4. udzieli odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy o dział spadku.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 5

Koszt sprawy o dział spadku

Na pierwszej wizycie w Kancelarii, przedstawimy kosztorys sprawy, w tym oferowaną przez Kancelarię stawkę za jej przyjęcie i poprowadzenie. Przy wycenie, uwzględniamy m.in. stopień skomplikowania sprawy, wartość aktywów będących przedmiotem działu i szacowaną pracochłonność sprawy.

Nasze stawki zaczynają się od:

  1. od 1.230 PLN za pozasądowy dział spadku,

  2. od 2.460 PLN za reprezentację w sprawie o dział spadku.

6

Wniosek o dział spadku / Odpowiedź na wniosek

Pierwsze pismo procesowe najczęściej sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak z uwzględnieniem ewentualnego terminu zakreślonego przez Sąd. 

Projekt pisma, przed nadaniem do sądu, zawsze konsultujemy i omawiamy z Klientem.

7

Zgodny dział spadku

Gdy takie są oczekiwania Klienta, przed wysyłką pisma procesowego podejmiemy próbę polubownego zakończenia sporu.

8

Reprezentacja w toku sprawy

Świadczymy usługi pełnej reprezentacji w ramach sprawy o dział spadku.

W razie takiej potrzeby, sporządzimy dalsze pisma procesowe, zarzuty do opinii biegłych, wnioski o zabezpieczenie lub zażalenia na postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

9

Dział spadku

Zajmujemy się doradztwem, sporządzaniem pism oraz pełną reprezentacją w sprawach o dział spadku.

Umowy o dział spadku

Sporządzamy i opiniujemy projekty umów o dział spadku.

Mediacje i Negocjacje

Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach w sprawie o dział spadku.

radca prawny kraków

Stawki