O ile jest to uzasadnione dobrem małoletniego, prawem dziecka, jest bycie wychowywanym przez obydwoje rodziców.
Nie można zapominać, że rozwód następuje wyłącznie między rodzicami, a nie między rodzicami i dziećmi.
Poprzedni
Następny

Zajmujemy się sprawami o kontakty z małoletnimi.  

Sprawy o kontakty, należą do kategorii spraw niezwykle trudnych - zwłaszcza, gdy małoletni stawiani są w roli karty przetargowej. Z drugiej strony, rodzice często zapominają, że to potrzeby i dobro dziecka są istotniejsze, od oczekiwań i wygody dorosłych.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny

Prawo do kontaktów - porada prawna

Spotkanie w Kancelarii

Na wizytę w Kancelarii można umówić się przez Internet.

Na podany numer, otrzymasz SMS z przypomnieniem, zaś na email - wskazówki dojazdu.

Stawka za spotkanie z adwokatem lub radcą prawnym to 250 PLN brutto.

Przyjmujemy płatności kartą, gotówką, oraz poprzez Przelewy24.

W sprawach pilnych, w braku wolnych terminów, skontaktuj się z nami telefonicznie.

Umów się na spotkanie 1

Prześlij nam dokumenty z sądu

Jeżeli przedmiotem spotkania ma być omówienie sprawy będącej w toku, w miarę możliwości prosimy o przesłanie na email (lub MMS-em na nr 606897739)  skanu/zdjęć posiadanych akt sprawy.

Wyślij dokumenty 2

Przygotuj dokumenty

Jeżeli przedmiotem spotkania ma być zlecenie wszczęcia sprawy, przyniesienie poniższych dokumentów ułatwi i przyśpieszy jej inicjację:

1. akt małżeństwa (jeżeli zostało zawarte),
2. akty urodzeń dzieci,
3. ewentualne orzeczenia regulujące zasady sprawowania kontaktów (postanowienia lub wyrok rozwodowy),
4. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie (np. świadczące o czynieniu przeszkód w sprawowaniu kontaktów lub dowodzące, że są one sprawowane nienależycie).

Gdzie uzyskać akt urodzenia? 3

Spotkanie z radcą lub adwokatem

W trakcie spotkania:

  1. w rozmowie z Klientem ustalimy istotne w sprawie okoliczności,

  2. wyjaśniamy wszelkie prawne aspekty postępowania o uregulowanie kontaktów,

  3. przekażemy informacje odnośnie pozostałych istotnych materii dotyczących stosunków rodzicielskich, m.in. dot. władzy rodzicielskiej,

  4. porozmawiamy o podziale majątku i alimentach, zwłaszcza gdy przyczyną problemów ze sprawowaniem kontaktów są nieporozumienia na tym tle,

  5. ustalimy potrzebę wszczęcia odrębnych postępowań (np. o zabezpieczenie kontaktów),

  6. udzielamy odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy o uregulowanie kontaktów.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 4

Oferta reprezentacji

Na pierwszym spotkaniu dokonamy konkretnej wyceny usługi, uwzględniając stopień skomplikowania sprawy oraz potrzebę inicjacji dodatkowych postępowań.

Nasze stawki zaczynają się od:

  1. od 800 PLN za postępowanie ukierunkowane na pozasądowe uregulowanie kontaktów (sporządzenie planu wychowawczego + udział w negocjacjach rozliczany wg stawki godzinowej),

  2. od 1.500 PLN za sądowe uregulowanie kontaktów

5

Pierwsze pismo procesowe

Pierwsze pismo procesowe z reguły sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak przed upływem terminu zakreślonego przez Sąd. 

Przed jego wysyłką, wspólnie skonsultujemy jego treść i w razie takiej potrzeby naniesiemy niezbędne poprawki.

6

Mediacje / Plan wychowawczy

Gdy takie są oczekiwania Klienta, przed wysyłką pisma procesowego podejmiemy próbę polubownego zawarcia przez Strony porozumienia rodzicielskiego, by uzgodnić wszelkie warunki związane z wychowaniem małoletnich i sprawowaniem kontaktów.

Co to jest plan wychowawczy? 7

Reprezentacja w toku sprawy

Zapewniamy kompleksową reprezentację w toku sprawy o uregulowanie kontaktów.

W razie takiej potrzeby, sporządzimy dalsze pisma procesowe, wnioski o zabezpieczenie w przedmiocie kontaktów lub zażalenia na postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

Zajmujemy się także sprawami dotyczącymi tzw. porwań rodzicielskich.

8
kancelaria kraków

Zakres usług

Negocjacje

Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach w sprawie ustalenia tzw planu wychowawczego i satysfakcjonującego harmonogramu kontaktów.

Ustalenie i zmiana kontaktów

Zapewniamy kompleksową reprezentację w sprawach o kontakty.

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych na temat prawa do kontaktów

Wykonywanie kontaktów

Zajmujemy się sprawami o wykonanie prawa do kontaktów.

Kontakty z dziadkami

Reprezentujemy dziadków, których prawa do kontaktów z wnukami są pomijane

Porwanie rodzicielskie

Reprezentujemy w sprawach o wydanie małoletniego

radca prawny kraków

Stawki