Reprezentujemy w sprawach o wyrażenie zgody na przymusowe leczenie osoby chorej psychicznie .
Doradzamy i reprezentujemy w sprawach, których przedmiotem jest zgoda zastępcza na zabieg medyczny.
Poprzedni
Następny

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi m.in. leczenia przymusowego osób chorych psychicznie i osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji. Zapewniamy wsparcie prawne w sprawach o wyrażenie zgody zastępczej na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Mówi się, że starość i choroby, to coś, co Panu Bogu nie wyszło. Z truizmem tym nie ma co polemizować, wszak zdecydowanie sympatyczniej jest być młodym i zdrowym. Niekiedy zdarza się, że osoba nam bliska, nie jest świadoma swego schorzenia i wbrew logice odmawia kuracji. Zapewniamy wsparcie prawne i reprezentację w postępowaniach ukierunkowanych na uzyskanie niezbędnych zgód, warunkujących przymusowe leczenie.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny

Leczenie przymusowe - porada prawna

Spotkanie w Kancelarii z adwokatem

Na wizytę w Kancelarii można umówić się przez Internet.

Dzień przed spotkaniem, otrzymasz wiadomość SMS z przypomnieniem, a na email - wskazówki dojazdu.

Koszt ustnej porady prawnej to 250 PLN brutto.

Za usługę zapłacić można kartą, gotówką, oraz poprzez Przelewy24.

W sprawach nie cierpiących zwłoki, w braku wolnych terminów, prosimy o kontakt telefoniczny.

Umów się na spotkanie 1

Sprawy w toku

Jeżeli na spotkaniu mamy omówić sprawę będącą w toku, w miarę możliwości prosimy o przesłanie na email (lub MMS-em na nr 606897739)  skan/zdjęcia posiadanych akt sprawy.

Wyślij dokumenty 2

Jakie dokumenty przynieść na spotkanie?

Jeżeli przedmiotem spotkania ma być zlecenie wszczęcia sprawy, przyniesienie poniższych dokumentów ułatwi i przyśpieszy jej inicjację:

1. akt małżeństwa (jeżeli zostało zawarte), lub inne akta stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo z osobą wymagającą leczenia przymusowego,
2. dokumentacja medyczna osoby, która wymaga leczenia przymusowego, lub lista placówek medycznych w których udzielane były świadczenia zdrowotne,
3. postanowienie o ubezwłasnowolnieniu z klauzulą prawomocności (jeżeli dotyczy),
4. postanowienie o ustaleniu opieki/kurateli (jeżeli dotyczy),
5. w zależności od okoliczności sprawy: dowody na okoliczność uzależnienia, nieracjonalnego zachowania, prawdopodobieństwa istnienia choroby psychicznej, interwencji Policji itd.

Gdzie uzyskać akt urodzenia? 3

Leczenie przymusowe - porady prawne

Na spotkaniu z adwokatem:

  1. ustalimy istotne w sprawie okoliczności,

  2. wyjaśniamy wszelkie prawne aspekty postępowania o wyrażenie zgody na leczenie przymusowe,,

  3. udzielimy porady prawnej z zakresu spraw o ubezwłasnowolnienie,

  4. udzielamy odpowiedzi na pytania związane ze sprawą.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 4

Wycena usługi prawnej

Po analizie sprawy, dokonamy jej wyceny.

Nasze stawki zaczynają się od:

  1. od 1.230 PLN za reprezentację w sprawie.

5

Pierwsze pismo procesowe

Projekt pisma inicjującego sprawę zazwyczaj sporządzamy do 7 dni. 

Przed jego wysyłką, wspólnie skonsultujemy jego treść i w razie takiej potrzeby naniesiemy niezbędne korekty.

6

Reprezentacja w toku sprawy

Zapewniamy kompleksową reprezentację w toku sprawy o leczenie przymusowe i wyrażenie zgody zastępczej na zabieg.

Zajmujemy się także sprawami o ubezwłasnowolnienie.

Sprawy o ubezwłasnowolnienie 7
kancelaria kraków

Zakres usług

Projekty pism

Sporządzamy projekty pism inicjujących postępowania o leczenie przymusowe i o wyrażenie zgody zastępczej na zabieg medyczny.

Reprezentacja

Świadczymy usługi pełnej reprezentacji we wszelkich sprawach dotyczących leczenia przymusowego i zgody zastępczej na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych w sprawach z zakresu prawa medycznego i rodzinnego, a w szczególności sprawach o ubezwłasnowolnienie.

radca prawny kraków

Stawki