Zajmujemy się sprawami o odszkodowanie z powodu mobbingu lub dyskryminacji.
Z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego przez mobbing, poszkodowanemu służy szereg roszczeń.
Poprzedni
Następny

Zajmujemy się sprawami o odszkodowanie z tytułu mobbingu, dyskryminacji i naruszenia dóbr osobistych w miejscu pracy.

Problematyka mobbingu, stanowiła temat przewodni mojej pracy magisterskiej. Uzyskanie korzystnego wyroku w sprawie o mobbing bywa problematyczne, zważywszy na trudności dowodowe w wykazaniu częstotliwości czynów noszących znamiona mobbingu. W wielu przypadkach istnieje jednak możliwość uniknięcia sądu i zawarcia z pracodawcą stosownej ugody.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny

Porada prawna w sprawie o mobbing

Porady prawne w Kancelarii

Koszt porady prawnej to 250 PLN brutto.

Za usługę zapłacić można gotówką, kartą lub poprzez Przelewy24.

By umówić się na spotkanie, wystarczy kliknąć w poniższy przycisk.

Umów się na spotkanie 1

Moja sprawa jest już w sądzie pracy

Jeżeli sprawa jest już w toku, o ile jest to możliwe, prosimy o przesłanie na email skanu/fotokopii posiadanych dokumentów. Z materiałami postaramy się zapoznać przed spotkaniem.

Wyślij dokumenty 2

Co przynieść do Kancelarii?

W zależności od charakteru sprawy, na spotkanie prosimy przynieść: 

1. umowę o pracę wraz z aneksami,
2. oświadczenie o rozwiązaniu umowy (jeżeli złożono),
3. dokumentację medyczną, ewentualnie potwierdzającą rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem,
4. rachunki i faktury potwierdzające poniesienie szkody wyrządzonej przez mobbing (np. koszty leczenia, leków),
5. dowody potwierdzające występowanie mobbingu w miejscu pracy (np. korespondencja),
6. w przypadku nagrań audio - prosimy dokonać ich transkrypcji (na komputerze lub czytelnym pismem drukowanym!).

3

Porada prawna

W trakcie spotkania radca prawny:

  1. ustali i podsumuje stan faktyczny istotny w sprawie,

  2. wyjaśni na czym polega i jak przebiega sprawa o mobbing lub o dyskryminację,

  3. omówi inne wątki istotne w sprawie,

  4. udzieli odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 4

Koszt sprawy o mobbing

Na pierwszej wizycie w Kancelarii, przedstawimy kosztorys sprawy, w tym oferowaną przez Kancelarię stawkę za jej przyjęcie i poprowadzenie. Przy wycenie, uwzględniamy m.in. stopień skomplikowania sprawy i wartość przedmiotu sporu.

Nasze stawki zaczynają się od:

  1. od 500 PLN za sporządzenie stosownego wezwania do pracodawcy ukierunkowanego na wyeliminowanie mobbingu z miejsca pracy,

  2. od 1.500 PLN za sprawę o zapłatę odszkodowania za mobbing.

5

Pismo / pozew

Pierwsze pismo procesowe najczęściej sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak z uwzględnieniem ewentualnego terminu do zaskarżenia wypowiedzenia do sądu pracy. 

Projekt pisma, przed nadaniem do sądu, zawsze konsultujemy i omawiamy z Klientem.

6

Reprezentacja w toku sprawy

Świadczymy usługi pełnej reprezentacji w ramach sprawy o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z mobbingiem.

7
kancelaria kraków

Zakres usług

Wezwania do zaprzestania naruszeń

Sporządzamy pisma i listy adwokackie wzywające pracodawcę do zaprzestania naruszeń praw pracownika, oraz uczynienia zadość obowiązkowi przeciwdziałania mobbingu w miejscu pracy

Sprawy o odszkodowanie

Świadczymy usługi reprezentacji we wszelkich sprawach sądowych dotyczących mobbingu i dyskryminacji.

Negocjacje

Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach zmierzających do zawarcia ugody z pracodawcą.

radca prawny kraków

Stawki