Ugoda umożliwia obniżenie kosztów dochodzenia roszczeń, a także eliminuje ryzyko nieprzewidywalności rozstrzygnięcia sądu.
Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach handlowych i gospodarczych.
Poprzedni
Następny

Świadczymy wsparcie prawne w negocjacjach handlowych i gospodarczych, a także tyczących się roszczeń.

Sztuka negocjacji w sprawach gospodarczych, wymaga od prawnika nie tylko posiadania stosownej wiedzy z danej dziedziny prawa, ale i umiejętności przystępnego i łatwego w odbiorze wykazywania przyczyn, dla których to reprezentowany Klient ma absolutną rację.
Rozwód Kraków
Magdalena Rubiś
adwokat

Negocjacje w sprawach umów

Sporządzamy i opiniujemy wszelkie umowy handlowe i gospodarcze. Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach zmierzających do wypracowania optymalnego brzmienia umowy.

Negocjacje w sprawach roszczeń

Pomagamy osiągnąć kompromis w sprawach roszczeń. Sporządzamy i opiniujemy projekty ugód sądowych i pozasądowych.

Mediacje

Zapewniamy wsparcie i reprezentację w sprawach toczących się przed mediatorem.

radca prawny kraków

Stawki