Zapewniamy kompleksową obsługę prawną zarządu.
Zapewniamy obsługę prawną rad nadzorczych.
Poprzedni
Następny

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną organów spółek – zarządów, rad nadzorczych oraz zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy.

Spółki kapitałowe, działają poprzez swoje organy. Każdy z nich ma inne zadania, kompetencje i odpowiedzialność. Łączy je to, że wszystkie poruszają się na płaszczyźnie często skomplikowanych przepisów i uregulowań. Doradzamy i wyręczamy w formalnościach, by członkowie organów spółek, mogli skupić się na istotniejszych problemach lub ciekawszych sprawach.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny
kancelaria kraków

Zakres usług

Regulaminy, uchwały i protokoły

Sporządzamy projekty wszelkich wewnętrznych dokumentów wymaganych przez przepisy k.s.h. lub umowy i statuty spółek.

Doradztwo w trakcie posiedzeń

Zapewniamy udział w posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych z głosem doradczym w sprawach wymagających analizy zagadnień prawnych.

Nadzór

Podejmujemy się pełnienia funkcji członków rad nadzorczych w spółkach kapitałowych.

radca prawny kraków

Stawki