Doradzamy i reprezentujemy w sprawach o ochronę dóbr osobistych i o zaprzestanie naruszeń.

Zajmujemy się sprawami o ochronę dóbr osobistych.

Naruszenie dóbr osobistych nieść może szereg poważnych konsekwencji, zwłaszcza w odniesieniu do osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Poza roszczeniem o zaprzestanie naruszeń i złożenia oświadczenia określonej treści (przeprosiny), osoba poszkodowana może domagać się także stosownej rekompensaty pieniężnej.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny
kancelaria kraków

Zakres usług

Ochrona dóbr osobistych - porada prawna

Umów się z prawnikiem na spotkanie lub teleporadę

Umów się na spotkanie w Kancelarii przez Internet.

Koszt porady prawnej wynosi 250 PLN brutto.

Przyjmujemy płatności gotówką i kartą.

Umów się na spotkanie 1

Co przynieść na spotkanie?

Na spotkanie warto przygotować: 

1. opis stanu faktycznego sprawy
2. ewentualną korespondencję ze sprawcą naruszenia/osobą której dobra osobiste rzekomo zostały naruszone,
3. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie, np. potwierdzające prawdziwość oświadczenia rzekomo naruszającego dobra osobiste.

2

Ochrona dóbr osobistych - porada prawna

W trakcie spotkania adwokat lub radca prawny:

  1. ustali i podsumuje stan faktyczny istotny w sprawie,

  2. wyjaśni na czym polega i jak przebiega sprawa o ochronę dóbr osobistych, 

  3. omówi inne sprawy i wątki w sprawie, w tym związane z potrzebą ewentualnego uzyskania zabezpieczenia,

  4. udzieli odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy o eksmisję.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 3

Koszt sprawy o eksmisję

Na pierwszej wizycie w Kancelarii, przedstawimy kosztorys sprawy, w tym oferowaną przez Kancelarię stawkę za jej przyjęcie i poprowadzenie. Przy wycenie, uwzględniamy m.in. stopień skomplikowania sprawy i szacowaną jej pracochłonność.

Nasze stawki zaczynają się od:

  1. od 400 PLN za sporządzenie stosownych wezwań do zaprzestania naruszeń, złożenia oświadczenia określonej treści i zapłaty zadośćuczynienia, 

  2. od 1.230 PLN za reprezentację w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

4

Pozew o ochronę dóbr osobistych

Pierwsze pismo procesowe najczęściej sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak z uwzględnieniem ewentualnego terminu zakreślonego przez Sąd. 

Projekt pisma, przed nadaniem do sądu, zawsze konsultujemy i omawiamy z Klientem.

5

Reprezentacja w toku sprawy

Świadczymy usługi pełnej reprezentacji w ramach sprawy o ochronę dóbr osobistych6

9

Ugody

Sporządzamy projekty ugód w sprawach o ochronę dóbr osobistych.

Sprawy o ochronę dóbr osobistych

Świadczymy usługi reprezentacji we wszelkich sprawach sądowych dotyczących ochrony dóbr osobistych.

Wezwania do zaprzestania naruszeń

Sporządzamy stosowne wezwania do zaprzestania dalszych naruszeń dóbr osobistych.

radca prawny kraków

Stawki