Prowadzimy sprawy o ochronę posiadania nieruchomości.
Celem sprawy o ochronę posiadania jest przywrócenie stanu sprzed bezprawnego naruszenia.
Poprzedni
Następny

Specjalizujemy się w sprawach o ochronę posiadania nieruchomości, a także o zaniechanie dalszych naruszeń. Zajmujemy się także sprawami o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Specyfika spraw o ochronę posiadania polega na tym, że nieistotnym jest czy posiadacz posiadał rzecz na podstawie tytułu prawnego, lecz że został wyzuty z posiadania w sposób bezprawny.
Rozwód Kraków
Magdalena Rubiś
adwokat

Umów się na spotkanie z adwokatem

Zachęcamy do rezerwacji terminu spotkania przez Internet.

Koszt porady prawnej to 150 PLN brutto.

Za usługę zapłacić można gotówką, kartą lub poprzez Przelewy24.

Umów się na spotkanie 1

Moja sprawa jest już w sądzie

Jeżeli sprawa o ochronę posiadania jest już w toku, o ile jest to możliwe, prosimy o przesłanie na email skanu/fotokopii posiadanych dokumentów.

Wyślij dokumenty 2

Dokumenty potrzebne do wszczęcia sprawy

Jeżeli sprawa o ochronę posiadania dopiero ma zostać wszczęta, w miarę możliwości na spotkanie prosimy przynieść: 

1. numer księgi wieczystej nieruchomości/lokalu, którego dotyczyć ma sprawa,
2. dowody potwierdzające okoliczności uzyskania posiadania danej rzeczy,
3. dowody potwierdzające utratę posiadania lub jego naruszanie przez osoby trzecie,
4. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie, np. korespondencję ze sprawcą naruszenia, dowody potwierdzające podejmowanie czynności w ramach samopomocy itd.

3

Nie znam numeru księgi wieczystej.

Jeżeli ustalenie numeru księgi wieczystej nastarcza problemów, za niewielką opłatą, można skorzystać z odpowiednich wyszukiwarek dostępnych w Internecie.

Jak ustalić numer księgi wieczystej? 4

Porada prawna w sprawie ochrony posiadania

W trakcie spotkania adwokat lub radca prawny:

 1. ustali i podsumuje stan faktyczny istotny w sprawie,

 2. wyjaśni na czym polega i jak przebiega sprawa o ochronę posiadania,

 3. omówi inne wątki istotne w sprawie, w tym możliwość wszczęcia powództwa windykacyjnego, o odszkodowanie, o zasiedzenie,

 4. ustali potrzebę wszczęcia sprawy o zabezpieczenie,

 5. udzieli odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy o ochronę posiadania.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 5

Koszt sprawy o ochronę posiadania

Na pierwszej wizycie w Kancelarii, przedstawimy kosztorys sprawy, w tym oferowaną przez Kancelarię stawkę za jej przyjęcie i poprowadzenie. Przy wycenie, uwzględniamy m.in. stopień skomplikowania sprawy, wartość aktywów będących przedmiotem sprawy i jej szacowaną pracochłonność.

Nasze stawki zaczynają się od:

 1. od 246 PLN za sporządzenie stosownych wezwań,

 2. od 1.500 PLN za reprezentację w sprawie o ochronę posiadania.

6

Ochrona posiadania

Pierwsze pismo procesowe najczęściej sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak z uwzględnieniem ewentualnego terminu zakreślonego przez Sąd. 

Projekt pisma, przed nadaniem do sądu, zawsze konsultujemy i omawiamy z Klientem.

7

Reprezentacja w toku sprawy

Świadczymy usługi pełnej reprezentacji w ramach sprawy o ochronę posiadania.

8
kancelaria kraków

Zakres usług

Reprezentacja

Świadczymy usługi reprezentacji we wszelkich sprawach sądowych w sprawach o naruszenie posiadania i zaniechanie naruszeń.

Sprawy o wydanie

W sytuacji gdy posiadacz dysponuje rzeczą bez podstawy prawnej, właściciel lub inny uprawniony może wystąpić z powództwem o wydanie rzeczy.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z rzeczy

Zajmujemy się sprawami o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy.

radca prawny kraków

Stawki

Porada
prawna

150 PLN
 • Porady udzielamy w Kancelarii i przez Skype
 • Spotkanie w Kancelarii trwa ~1 godziny
 • Płatność kartą, gotówką, przelewem lub poprzez Przelewy24

Wezwanie
do zaprzestania naruszeń

od 246 PLN
 • W ramach usługi sporządzimy i wyślemy wezwanie
 • Szczegółową wycenę przedstawimy na spotkaniu
 • Płatność kartą, gotówką, przelewem lub poprzez Przelewy24

Sprawa
o ochronę posiadania

od 1500 PLN
 • Usługa reprezentacji przed sądem
 • Szczegółową wycenę przedstawimy na spotkaniu
 • Płatność kartą, gotówką, przelewem lub poprzez Przelewy24