plenfrderues
Odszkodowania
Pomagamy uzyskać odszkodowanie za szkody komunikacyjne, majątkowe i osobowe
Odszkodowanie za czyny niedozwolone
Reprezentujemy Klientów w sprawach odszkodowań za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
Zadośćuczynienie i renta
Pomagamy uzyskać należne zadośćuczynienie i rentę.

Odszkodowania

Zajmujemy się reprezentacją Klientów zarówno w sprawach odszkodowań majątkowych, jak i związanych z dochodzeniem zadośćuczynienia.

Pomagamy odpowiednio sformułować roszczenia, by osoba poszkodowana otrzymała służące jej świadczenia w adekwatnej do szkody i krzywdy wysokości. 

W zależności od konkretnej sprawy, odszkodowania lub zadośćuczynienia dochodzić można od sprawcy szkody / krzywdy, a czasem też od innych podmiotów (np. ubezpieczyciele, instytucje ponoszące odpowiedzialność za zachowanie sprawcy np. pracownika).

Doznany przez poszkodowanego uszczerbek, może przybrać formę szkody majątkowej (np. zniszczony w wypadku samochód), lub mieć charakter tzw. krzywdy, tj. szkody niemajątkowej (np. szkoda na osobie - złamana noga w skutek poślizgnięcia na lodzie lub przez poślizgnięcie w sklepie). Źródłem krzywdy lub szkody majątkowej, może być zarówno zdarzenie losowe (np. wypadek samochodowy, wypadek przy pracy), nieumyślne niedopatrzenie (zazwyczaj tak powstaje błąd medyczny), jak i umyślne zachowanie (np. pobicie, zniszczenie mienia). 

 

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu?

W zależności od rodzaju sprawy, możliwym jest dochodzenie odszkodowania majątkowego, zwrotu kosztów leczenia, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak i stosownej renty z tytułu niezdolności do pracy lub zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. W przypadku wypadków przy pracy, poza roszczeniami służącymi z tytułu ubezpieczeń społecznych, niekiedy można również domagać się odszkodowania uzupełniającego od pracodawcy.

 

Jakimi sprawami o odszkodowanie zajmuje się Kancelaria?

 

Wypadki komunikacyjne

 

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z wypadkiem komunikacyjnym.

Oferujemy usługi zastępstwa zarówno w toku postępowania likwidacyjnego jak i w ramach postępowania sądowego.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie nie tylko w związku z koniecznością naprawy uszkodzonego pojazdu, ale i w związku z utratą jego wartości handlowej w skutek wypadku.

Zajmujemy się także dochodzeniem roszczeń z tytułu uszczerbków na zdrowiu w związku z uczestnictwem w wypadku komunikacyjnym.

 

 

W razie zainteresowania współpracą, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Kancelaria kraków

 

Często zadawane pytania w sprawach o odszkodowanie:

 

Koszt obsługi prawnej zależy od stopnia skomplikowania sprawy, szans jej powodzenia, spodziewanych trudności natury dowodowej jak i przewidywanego czasu trwania sprawy.

 

Nie stosujemy sztywnych cenników, albowiem każda sprawa o odszkodowanie jest inna. Wysokość honorarium dostosowujemy do charakteru danej sprawy i indywidualnej sytuacji poszkodowanego. Staramy się stosować elastyczne systemy rozliczeń.

 

Co do zasady, wysokość opłaty sądowej to 5% wartości przedmiotu sporu. Gdy jest to możliwe, wraz z pozwem składamy wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Drukuj E-mail

Porady prawne online / analiza umów online.
Napisz do nas, w ciągu 24 h prześlemy wycenę usługi prawnej.
wpisz swoje imię i nazwisko!
Wpisz swój email.
Napisz do nas!
Wybierz pliki

 

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Czernichów 40, 32-070 Czernichów

Strona korzysta z tzw. cookies. 
Odwiedzający, godzą się na ich użycie,
zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Szczegóły w regulaminie.