Odszkodowania
Pomagamy uzyskać odszkodowanie za szkody komunikacyjne, majątkowe i osobowe
Odszkodowanie za czyny niedozwolone
Reprezentujemy Klientów w sprawach odszkodowań za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
Zadośćuczynienie i renta
Pomagamy uzyskać należne zadośćuczynienie i rentę.

Odszkodowanie

Zajmujemy się reprezentacją Klientów zarówno w sprawach odszkodowań majątkowych, jak i związanych z dochodzeniem zadośćuczynienia.

Pomagamy odpowiednio sformułować roszczenia, by osoba poszkodowana otrzymała służące jej świadczenia w adekwatnej do szkody i krzywdy wysokości.


kancelaria kraków

Trudność spraw o odszkodowanie za szkodę na osobie wynika z faktu, że brak jest jednoznacznego "cennika", określającego jaka kwota należna jest poszkodowanemu za daną krzywdę. Uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia wymaga zatem nie tylko udowodnienia przesłanek odpowiedzialności sprawcy, ale i znajomości rozstrzygnięć w sprawach podobnych.
radca prawny Michał PodolecRadca prawny kraków


Zakres usług:


Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oferujemy zastępstwo w dochodzeniu odszkodowania, zadośćuczynienia i renty. 

Gdy jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, pomagamy także uzyskać od sprawcy lub ubezpieczyciela stosowne środki na koszty leczenia.


W sprawach tych reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców.
Poszkodowanym pomagamy uzyskać należne im świadczenia z ubezpieczeń społecznych i od pracodawcy.

Reprezentując pracodawcę, pomagamy dopełnić wszelkich formalności związanych z procedurą ustalenia przyczyny wypadku przy pracy, jak i dbamy o jego interes prawny w toku dalszego postępowania.


Pomagamy uzyskać odszkodowanie w sprawach z tytułu tzw. czynów niedozwolonych, lub wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia mienia od zdarzenia losowego lub kradzieży.


Reprezentujemy w sprawach o odszkodowanie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a także z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy.


Szczególnym zakresem naszej specjalizacji jest prowadzenie sporów o odszkodowanie za błąd medyczny.

Osobom poszkodowanym pomagamy uzyskać adekwatne do szkody i krzywdy odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę.


Zajmujemy się sprawami o ochronę dóbr osobistych.


Reprezentujemy w sprawach o odszkodowanie z tytułu wypadków spowodowanych niezapewnieniem bezpiecznych warunków w obrębie miejsc dostępnych publicznie (np.: poślizgnięcie w sklepie na mokrej podłodze).
Radca prawny kraków


Roszczenia odszkodowawcze:


W zależności od konkretnej sprawy, odszkodowania lub zadośćuczynienia dochodzić można od sprawcy szkody / krzywdy, a czasem też od innych podmiotów (np. ubezpieczyciele, instytucje ponoszące odpowiedzialność za zachowanie sprawcy np. pracownika).

Doznany przez poszkodowanego uszczerbek, może przybrać formę szkody majątkowej (np. zniszczony w wypadku samochód), lub mieć charakter tzw. krzywdy, tj. szkody niemajątkowej (np. szkoda na osobie - złamana noga w skutek poślizgnięcia na lodzie lub przez poślizgnięcie w sklepie).

Źródłem krzywdy lub szkody majątkowej, może być zarówno zdarzenie losowe (np. wypadek samochodowy, wypadek przy pracy), nieumyślne niedopatrzenie (zazwyczaj tak powstaje błąd medyczny), jak i umyślne zachowanie (np. pobicie, zniszczenie mienia). 

W zależności od rodzaju sprawy, możliwym jest dochodzenie odszkodowania majątkowego, zwrotu kosztów leczenia, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak i stosownej renty z tytułu niezdolności do pracy lub zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. W przypadku wypadków przy pracy, poza roszczeniami służącymi z tytułu ubezpieczeń społecznych, niekiedy można również domagać się odszkodowania uzupełniającego od pracodawcy.
Radca prawny kraków


Koszty:


Koszt spotkania z radcą prawnym lub adwokatem wynosi 150 PLN brutto.

Przyjmujemy płatności gotówką, oraz kartami: Visa, Mastercard, Maestro, Americanexpress, Vpay, Apple pay.

Usługi prawne online rozliczamy systemem PayPal, Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym.


Nie stosujemy sztywnych cenników, albowiem każda sprawa o odszkodowanie jest inna. Koszt prowadzenia danej sprawy, zależy od stopnia jej skomplikowania, konieczności zaangażowania w sprawę ekspertów z danej dziedziny i wartości roszczeń.

Staramy się stosować elastyczne systemy rozliczeń. Wysokość honorarium dostosowujemy także do indywidualnej sytuacji poszkodowanego. 

Konkretną ofertę na daną usługę przedstawimy na pierwszym spotkaniu, po wstępnej analizie sprawy. 

Radca prawny kraków


Umów się na spotkanie:


 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów