Odszkodowania
Pomagamy uzyskać odszkodowanie za szkody komunikacyjne, majątkowe i osobowe
Odszkodowanie za czyny niedozwolone
Reprezentujemy Klientów w sprawach odszkodowań za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
Zadośćuczynienie i renta
Pomagamy uzyskać należne zadośćuczynienie i rentę.

Odszkodowanie

Zajmujemy się reprezentacją Klientów zarówno w sprawach odszkodowań majątkowych, jak i związanych z dochodzeniem zadośćuczynienia.

Pomagamy odpowiednio sformułować roszczenia, by osoba poszkodowana otrzymała służące jej świadczenia w adekwatnej do szkody i krzywdy wysokości.


kancelaria kraków

Trudność spraw o odszkodowanie za szkodę na osobie wynika z faktu, że brak jest jednoznacznego "cennika", określającego jaka kwota należna jest poszkodowanemu za daną krzywdę. Uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia wymaga zatem nie tylko udowodnienia przesłanek odpowiedzialności sprawcy, ale i znajomości rozstrzygnięć w sprawach podobnych.
radca prawny Michał Podolec

W zależności od konkretnej sprawy, odszkodowania lub zadośćuczynienia dochodzić można od sprawcy szkody / krzywdy, a czasem też od innych podmiotów (np. ubezpieczyciele, instytucje ponoszące odpowiedzialność za zachowanie sprawcy np. pracownika).

Doznany przez poszkodowanego uszczerbek, może przybrać formę szkody majątkowej (np. zniszczony w wypadku samochód), lub mieć charakter tzw. krzywdy, tj. szkody niemajątkowej (np. szkoda na osobie - złamana noga w skutek poślizgnięcia na lodzie lub przez poślizgnięcie w sklepie). Źródłem krzywdy lub szkody majątkowej, może być zarówno zdarzenie losowe (np. wypadek samochodowy, wypadek przy pracy), nieumyślne niedopatrzenie (zazwyczaj tak powstaje błąd medyczny), jak i umyślne zachowanie (np. pobicie, zniszczenie mienia). 
 
Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu?

W zależności od rodzaju sprawy, możliwym jest dochodzenie odszkodowania majątkowego, zwrotu kosztów leczenia, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak i stosownej renty z tytułu niezdolności do pracy lub zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. W przypadku wypadków przy pracy, poza roszczeniami służącymi z tytułu ubezpieczeń społecznych, niekiedy można również domagać się odszkodowania uzupełniającego od pracodawcy.


Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oferujemy zastępstwo w dochodzeniu odszkodowania, zadośćuczynienia i renty. 

Gdy jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, pomagamy także uzyskać od sprawcy lub ubezpieczyciela stosowne środki na koszty leczenia.

W sprawach tych reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców.
Poszkodowanym pomagamy uzyskać należne im świadczenia z ubezpieczeń społecznych i od pracodawcy.

Reprezentując pracodawcę, pomagamy dopełnić wszelkich formalności związanych z procedurą ustalenia przyczyny wypadku przy pracy, jak i dbamy o jego interes prawny w toku dalszego postępowania.

Szczególnym zakresem naszej specjalizacji jest prowadzenie sporów o odszkodowanie za błąd medyczny.

Osobom poszkodowanym pomagamy uzyskać adekwatne do szkody i krzywdy odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę.

dowiedz się więcej

Pomagamy uzyskać odszkodowanie także w sprawach z tytułu tzw. czynów niedozwolonych, lub wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia mienia od zdarzenia losowego lub kradzieży.


Korzystanie z pomocy prawnika czy tzw. kancelarii odszkodowawczej nie zawsze jest konieczne - zwłaszcza gdy sprawca lub ubezpieczyciel nie kwestionuje swej odpowiedzialności. Zazwyczaj jednak, zaoferowane przez te podmioty odszkodowanie nie jest adekwatne do skali szkody czy krzywdy. Często też, sprawcy błędu medycznego w ogóle starają się uchylić od odpowiedzialności, kwestionując by doszło do popełnienia omyłki.

Pomoc profesjonalisty, zazwyczaj umożliwia uzyskanie większych kwot, niż w przypadkach samodzielnego dochodzenia roszczeń. Gdy zaś zachodzi potrzeba ustalenia czy i kto ponosi odpowiedzialność za daną szkodę - wsparcie kancelarii bywa wręcz konieczne.

Nie stosujemy sztywnych cenników, albowiem każda sprawa o odszkodowanie jest inna. Koszt prowadzenia danej sprawy, zależy od stopnia jej skomplikowania, konieczności zaangażowania w sprawę ekspertów z danej dziedziny i wartości roszczeń.

Staramy się stosować elastyczne systemy rozliczeń. Wysokość honorarium dostosowujemy także do indywidualnej sytuacji poszkodowanego. 

Konkretną ofertę na daną usługę przedstawimy na pierwszym spotkaniu, po wstępnej analizie sprawy. 

Zapraszamy na spotkanie do naszej Kancelarii przy ul. Czarnowiejskiej 8/1 w Krakowie.

Przeciętny czas oczekiwania na spotkanie z radcą prawnym nie przekracza tygodnia.Zachęcamy do pobrania naszego e-booka na temat roszczeń służących osobom poszkodowanym. 

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów

Drogi Użytkowniku, prosimy o akceptację naszej polityki prywatności i cookies. Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Radcowska Michał Podolec, Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, rodo@krmp.pl. Przetwarzamy dane, które Użytkownik ujawni w trakcie rejestracji lub wysyłania wiadomości, a także dot. analityki ruchu (m.in. IP, lokalizacja itd.). Dane przetwarzamy m.in. w celu: świadczenia usług drogą elektroniczną, bezpieczeństwa IT. Użytkownik ma prawo: dostępu, poprawiania, usuwania swych danych, sprzeciwu i wycofania zgody na przetwarzanie, "bycia zapomnianym", przenoszenia danych, złożenia skargi do organu nadzorczego. By skorzystać z tych praw napisz na: rodo@krmp.pl. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika, lub słuszny interes Administratora (prawo do marketingu bezpośredniego i ochrony systemów IT). Dane są przekazywane os. trzecim i do państw trzecich w tym m.in. podmiotów realizujących płatności, archiwizację danych, hosting, księgowość. Dane przetwarzamy m.in. dopóki Użytkownik korzysta z naszych usług. Administrator profiluje Użytkowników dla celów VAT pod względem: lokalizacji, statusu przedsiębiorcy. Podanie danych jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony wymaga podania danych. Więcej szczegółów dostępnych jest w polityce prywatności oraz w polityce cookies.