Pomagamy uzyskać godziwe odszkodowanie za szkody komunikacyjne, majątkowe i osobowe.
Reprezentujemy w sprawach o zadośćuczynienie i rentę.
Zajmujemy się sprawami o odszkodowanie za szkody majątkowe wywołane czynami niedozwolonymi.
Poprzedni
Następny

Specjalizujemy się w sprawach o odszkodowanie. Zapewniamy reprezentację w toku postępowania likwidacyjnego, a także przed sądem.

Trudność spraw o odszkodowanie za szkodę na osobie wynika z faktu, że brak jest jednoznacznego "cennika", określającego jaka kwota należna jest poszkodowanemu za daną krzywdę. Uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia wymaga zatem nie tylko udowodnienia przesłanek odpowiedzialności sprawcy, ale i znajomości rozstrzygnięć w sprawach podobnych.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny
kancelaria kraków

Zakres usług

Wypadki komunikacyjne

Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oferujemy zastępstwo w dochodzeniu odszkodowania, zadośćuczynienia i renty. Gdy jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, pomagamy także uzyskać od sprawcy lub ubezpieczyciela stosowne środki na koszty leczenia.

Wypadki przy pracy

W sprawach tych reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców. Poszkodowanym pomagamy uzyskać należne im świadczenia z ubezpieczeń społecznych i od pracodawcy. Reprezentując pracodawcę, pomagamy dopełnić wszelkich formalności związanych z procedurą ustalenia przyczyny wypadku przy pracy, jak i dbamy o jego interes prawny w toku dalszego postępowania.

Szkody majątkowe

Pomagamy uzyskać odszkodowanie w sprawach z tytułu tzw. czynów niedozwolonych, lub wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia mienia od zdarzenia losowego lub kradzieży.

Błędy medyczne

Szczególnym zakresem naszej specjalizacji jest prowadzenie sporów o odszkodowanie za błąd medyczny. Osobom poszkodowanym pomagamy uzyskać adekwatne do szkody i krzywdy odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę.

Niewykonanie umów

Reprezentujemy w sprawach o odszkodowanie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a także z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy.

Dobra osobiste

Zajmujemy się sprawami o ochronę dóbr osobistych.

radca prawny kraków

Stawki

Porady prawne

udzielana w trakcie spotkania z radcą prawnym lub adwokatem
150 PLN
  • Porada prawna udzielana w siedzibie Kancelarii
  • Standardowe spotkanie trwa ~1 godzinę
  • Płatność kartą lub gotówką

Usługi online

udzielana w trakcie spotkania z radcą prawnym lub adwokatem
od 150 PLN
  • Usługi online - dostępne dla każdego
  • Usługi realizujemy do 4 dni roboczych
  • Płatność przelewem, Przelewy24 lub PayPal

Reprezentacja

udzielana w trakcie spotkania z radcą prawnym lub adwokatem
darmowa wycena
  • Prowadzimy sprawy w całej Polsce
  • Wycenę przedstawimy na pierwszym spotkaniu
  • Płatność kartą, gotówką lub przelewem