Pomagamy uzyskać godziwe odszkodowanie za szkody komunikacyjne, majątkowe i osobowe.
Reprezentujemy w sprawach o zadośćuczynienie i rentę.
Zajmujemy się sprawami o odszkodowanie za szkody majątkowe wywołane czynami niedozwolonymi.
Poprzedni
Następny

Specjalizujemy się w sprawach o odszkodowanie. Zapewniamy reprezentację w toku postępowania likwidacyjnego, a także przed sądem.

Trudność spraw o odszkodowanie za szkodę na osobie wynika z faktu, że brak jest jednoznacznego "cennika", określającego jaka kwota należna jest poszkodowanemu za daną krzywdę. Uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia wymaga zatem nie tylko udowodnienia przesłanek odpowiedzialności sprawcy, ale i znajomości rozstrzygnięć w sprawach podobnych.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny

Odszkodowanie porady prawne

Umów się przez Internet na poradę prawną

Termin spotkania z prawnikiem można zarezerwować online.

Dzień przed wizytą wyślemy SMS z przypomnieniem, zaś na email - wskazówki dojazdu.

Koszt spotkania z adwokatem lub radcą prawnym to 250 PLN brutto.

Na miejscu można dokonać płatności kartą. System rezerwacji obsługuje także płatności przelewem bezpośrednim.

W sprawach pilnych, lub w braku wolnych terminów, prosimy o kontakt telefoniczny.

Umów się na spotkanie 1

Prześlij nam akta sprawy

Jeżeli sprawa jest w toku, gdy to możliwe, prosimy o przesłanie na email skanu posiadanych akt. Alternatywnie, można sfotografować najważniejsze dokumenty (np. pozew,  postanowienie o zabezpieczeniu) i przesłać je w formie MMS-a na numer: 606897739.

Wyślij dokumenty 2

Przygotuj dokumenty

Jeżeli przedmiotem usługi prawnej ma być inicjacja sprawy o odszkodowanie, na spotkanie warto przygotować:

- wypadki komunikacyjne:

1. dokumenty dot. uszkodzonego pojazdu,
2. posiadane polisy i polisy sprawcy wypadku,
3. notatkę i protokoły z Policji z przebiegu wypadku (lub wyrok karny jeżeli już zapadł),
4. dokumentację medyczną w przypadku uszczerbku na zdrowiu.

- błędy medyczne:

1. komplet dokumentacji medycznej

- zdarzenia losowe (np. zalanie):
1. polisy,
2. inwentaryzacja uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną,

- wypadki przy pracy:

1. umowa o pracę,
2. protokół powypadkowy,
3. notatkę i protokoły z Policji/PIP,
4. dokumentacja medyczna,
5. korespondencja i decyzje ZUS.

Zgromadzenie tych dokumentów przed spotkaniem nie jest konieczne - ale przyśpieszy wszczęcie sprawy.

3

Odszkodowanie - porada prawna

W trakcie spotkania z adwokatem lub radcą prawnym:

  1. pomagamy zebrać i podsumować komplet informacji niezbędnych do reprezentacji w sprawie o odszkodowanie,

  2. wyjaśniamy wszelkie prawne aspekty związane z otrzymaniem i opodatkowaniem odszkodowania,

  3. porozmawiamy na tematy spraw majątkowych, uzyskania zwolnienia z kosztów sądowych,

  4. ustalimy potrzebę wszczęcia odrębnych postępowań (np. o zabezpieczenie),

  5. udzielamy odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy o odszkodowanie.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 4

Oferta reprezentacji

Na pierwszym spotkaniu, złożymy ofertę reprezentacji w sprawie.

Nasze stawki oscylują:

  1. od 5% + VAT za reprezentację w postępowaniu likwidacyjnym,

  2. od 10% + VAT za reprezentację przed sądem.

5

Zgłoszenie szkody i pozew

Pierwsze pismo procesowe z reguły sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak z zachowaniem terminów wynikających z OWU lub zakreślonych przez Sąd.

6

Postępowanie likwidacyjne

Przed złożeniem sprawy w sądzie, Kancelaria podejmuje próbę polubownego zakończenia sporu i uzyskania niespornej kwoty odszkodowania.

7

Reprezentacja w toku sprawy

Zapewniamy kompleksową reprezentację w toku sprawy o odszkodowanie.

W razie takiej potrzeby, sporządzimy dalsze pisma procesowe, zarzuty do opinii biegłych, wnioski o zabezpieczenie itd.

8
kancelaria kraków

Zakres usług

Wypadki komunikacyjne

Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oferujemy zastępstwo w dochodzeniu odszkodowania, zadośćuczynienia i renty. Gdy jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, pomagamy także uzyskać od sprawcy lub ubezpieczyciela stosowne środki na koszty leczenia.

Wypadki przy pracy

W sprawach tych reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców. Poszkodowanym pomagamy uzyskać należne im świadczenia z ubezpieczeń społecznych i od pracodawcy. Reprezentując pracodawcę, pomagamy dopełnić wszelkich formalności związanych z procedurą ustalenia przyczyny wypadku przy pracy, jak i dbamy o jego interes prawny w toku dalszego postępowania.

Szkody majątkowe

Pomagamy uzyskać odszkodowanie w sprawach z tytułu tzw. czynów niedozwolonych, lub wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia mienia od zdarzenia losowego lub kradzieży.

Błędy medyczne

Szczególnym zakresem naszej specjalizacji jest prowadzenie sporów o odszkodowanie za błąd medyczny. Osobom poszkodowanym pomagamy uzyskać adekwatne do szkody i krzywdy odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę.

Niewykonanie umów

Reprezentujemy w sprawach o odszkodowanie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a także z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy.

Dobra osobiste

Zajmujemy się sprawami o ochronę dóbr osobistych.

radca prawny kraków

Stawki