Osiągnięcie porozumienia w sprawach z zakresu prawa rodzinnego choć bywa trudne - nie jest niemożliwe.
Należy pamiętać, że rozwód następuje wyłącznie pomiędzy mężem a żoną, a nie pomiędzy rodzicami i dziećmi.
Poprzedni
Następny

Sporządzamy i zapewnimy wsparcie prawne w negocjacjach tyczących się tzw. planów wychowawczych (porozumienie rodzicielskie).

Plan wychowawczy reguluje podstawowe materie tyczące się wychowania i opieki nad dzieckiem w związku z rozstaniem się rodziców małoletniego. Zawarcie porozumienia rodzicielskiego w praktyce często warunkuje pozostawienie obydwojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej na wypadek rozwodu.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny

Porada prawna w sprawach małoletnich

Umów się przez Internet na poradę prawną

Skorzystaj z wygodnego systemu rezerwacji spotkań online.

Dzień przed wyślemy SMS z przypomnieniem. Na email otrzymasz zaś wskazówki dojazdu.

Stawka za poradę prawną udzielaną przez adwokata/radcę prawnego to 250 PLN brutto. Za usługę zapłacisz na miejscu kartą lub gotówką, lub za pomocą systemu Przelewy24.

Gdy sprawa jest pilna, a w naszym grafiku braku wolnych terminów - zadzwoń, postaramy się zorganizować spotkanie poza standardowymi godzinami naszej pracy.

Umów się na spotkanie 1

Prześlij nam otrzymany projekt porozumienia

Jeżeli druga strona sporządziła projekt porozumienia wychowawczego, w miarę możliwości prosimy o przesłanie jego skanu jeszcze przed spotkaniem, najlepiej na email, lub ewentualnie w formie MMS-a na nr 606897739.

Wyślij dokumenty 2

Jakie dokumenty przynieść do Kancelarii?

W sprawach ukierunkowanych na pozasądowe uzgodnienie zasad wychowywania małoletniego po rozstaniu jego rodziców, nie jest koniecznym przynoszenie na spotkanie w Kancelarii jakichkolwiek dokumentów.

Ewentualnie, można wydobyć i przynieść akty urodzenia dzieci Stron.

Gdzie uzyskać akt urodzenia? 3

Czego dowiem się od adwokata?

W trakcie spotkania:

  1. pomagamy zebrać i podsumować komplet informacji niezbędnych do opracowania projektu planu wychowawczego,

  2. wyjaśniamy wszelkie prawne aspekty związane z porozumieniem rodzicielskim, 

  3. omówimy prawną problematykę odnośnie władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów,

  4. w razie takiej potrzeby - porozmawiamy również na tematy związane z majątkiem, jego zabezpieczeniem, ukryciem i podziałem,

  5. ustalimy potrzebę wszczęcia stosownych postępowań (np. o zabezpieczenie kontaktów, alimentów, o rozwód itd.),

  6. przedstawimy możliwe warianty postępowania na wypadek braku woli polubownego rozwiązania sporu przez drugiego rodzica,

  7. udzielamy odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami dot. władzy rodzicielskiej i opieki naprzemiennej.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 4

Oferta

Po analizie sprawy, wycenimy koszt jej prowadzenia, z uwzględnieniem jej zakresu i stopnia skomplikowania.

Nasze stawki minimalne zaczynają się:

  1. od 800 PLN za przygotowanie / analizę i wprowadzenie poprawek do projektu planu wychowawczego,

  2. od 200 PLN za godzinę negocjacji,

5

Negocjacje

Zapewniamy wsparcie prawne w procesie negocjacji zmierzających do zawarcia planu wychowawczego.

6

Spór o władzę rodzicielską

Na wypadek niepowodzenia negocjacji ukierunkowanych na zawarcie planu wychowawczego, świadczymy także reprezentację w sprawach dot. władzy rodzicielskiej oraz w sprawach o rozwód.

Spór o władzę rodzicielską 7
kancelaria kraków

Zakres usług

Wzór planu wychowawczego

W naszym sklepie internetowym istnieje możliwość nabycia gotowych wzorów porozumień rodzicielskich. Sporządzamy nadto plany wychowawcze dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Sprawy o władzę rodzicielską i kontakty

Świadczymy usługi reprezentacji we wszelkich sprawach sądowych dotyczących opieki i kontaktów z małoletnimi.

Negocjacje

Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach zmierzających do zawarcia optymalnego planu wychowawczego.

radca prawny kraków

Stawki

Sklep internetowy z wzorami umów online www.porady.prawne.online

Zapraszamy do naszego sklepu z wzorami umów i pism procesowych. Otwarte 24h/7!